Skip to main content

Oportunităţi pentru tineri: stagii de practică în instituţiile statului, graţie programului pilot de burse lansat de Uniunea Europeană în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova

Studenții din anul 3 și 4 ai ciclului de licență, masteranzii, precum și proaspeții absolvenți pot face stagii de practică în instituțiile publice centrale ale Republicii Moldova, pentru o perioadă de două luni. Înalții Consilieri ai Uniunii Europene vor ghida beneficiarii programului de burse în activitatea lor zilnică. Programul de stagii pentru tineri în instituțiile publice – o inițiativă comună a Uniunii Europene și a Guvernului Republicii Moldova, a fost lansat pe 5 mai 2022, în cadrul Universității de Stat din Moldova.

Programul oferă tinerilor posibilitatea de a obţine o imagine din interior a activităţilor și responsabilităţilor administraţiei publice şi de a lucra, timp de două luni, împreună cu funcţionarii publici în domenii precum: economie, educaţie, mediu, integrare europeană, politici de reintegrare, infrastructură și dezvoltare regională ș.a. Pentru a afla din prima sursă cum și-au început cariera în serviciul public funcţionari din Republica Moldova, dar și din statele membre ale Uniunii Europene, studenţii au fost invitaţi, în perioada 5 – 12 mai, la sesiuni de informare interactive care au avut loc ţn universităţile din Chișinău, Cahul și Bălţi:

◊ Universitatea de Stat “B.P. Hașdeu” din Cahul, 6 mai

◊ Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălți, 11 mai

◊ Academia de Studii Economice, Chișinău, 12 mai

Stagiul de practică se va desfăşura în perioada iunie – august 2022, iar bursele oferite stagiarilor sunt finanțate integral de către Uniunea Europeană.

Inițiativa de implicare a tinerilor prin stagii de practică în cadrul instituțiilor statului din Republica Moldova a fost lansată în contextul Anului European al Tineretului 2022, marcat și în Republica Moldova, care încurajează participarea pro-activă a tinerilor în toate activitățile de ordin social, economic și administrativ.