Skip to main content

„ORIENTĂRILE PRIVIND SECURITATEA CIBERNETICĂ PENTRU ŢĂRILE PARTENERE DIN EST” O EVALUARE PRIVIND CONSOLIDAREA REZILIENŢEI CIBERNETICE

Ţările Parteneriatului Estic, precum multe alte state din întreaga lume, au fost ţinta atacurilor cibernetice şi a altor incidente de securitate în ultimii ani. „Orientările privind securitatea cibernetică pentru ţările partenere din est” publicate recent de EU4Digital explorează principalele obstacole şi lacune a fi abordate, precum şi provocările cheie şi recomandările pentru consolidarea rezilienţei cibernetice în fiecare ţară parteneră.

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) a devenit principala cauză a creşterii pe pieţele europene. Deschiderea datelor şi serviciilor între administraţiile publice din interiorul şi din afara graniţelor, pe de o parte, creşte eficienţa acestora şi facilitează libera circulaţie a afacerilor şi a cetăţenilor, dar, pe de altă parte, necesită o protecţie adecvată a tuturor datelor şi sistemelor. Prin urmare, asigurarea securităţii sistemelor informatice a devenit un obiectiv cheie. Având în vedere evoluţia constantă a ameninţărilor informatice şi efectul dezastruos asupra datelor, devine esenţială securizarea reţelei şi sistemelor de informaţii pentru a asigura funcţionarea economiei online şi prosperitatea. Pentru a menţine spaţiul cibernetic deschis şi stabil există, de asemenea, o nevoie tot mai mare de a proteja integritatea şi securitatea statelor şi a cetăţenilor acestora împotriva activităţilor cibernetice maliţioase.

Digitalizarea nu este o alegere, ci o necesitate pentru afaceri şi economii. Pentru a utiliza mai bine oportunităţile excelente oferite de tehnologiile digitale, care nu cunosc frontiere, toate statele ar trebui să aibă aceeaşi înţelegere a măsurilor şi standardelor în asigurarea securităţii în aceste zone. Aceştia trebuie să lucreze pe mai multe fronturi pentru a promova rezilienţa cibernetică, ceea ce înseamnă că trebuie să elaboreze şi să stabilească legi specifice în domeniul informaţiilor privind securitatea reţelei, să pregătească un cadru organizatoric şi juridic adecvat pentru dezvoltarea afacerilor în spaţiul cibernetic, să implementeze măsuri adecvate de securitate cibernetică, să înţeleagă riscul pe care îl reprezintă ameninţările informatice şi să răspundă la atacurile cibernetice. Deoarece importanţa cooperării transfrontaliere între ţări şi a liberei circulaţii a serviciilor creşte de la o zi la alta, este important să includem şi să însoţim şi ţările partenere din est în această tranziţie.

Programul EU4Digital a efectuat evaluări privind disponibilitatea şi capacitatea de a asigura siguranţa şi securitatea spaţiului cibernetic în întreaga regiune şi idei de îmbunătăţire. Evaluarea descrie situaţia privind implementarea politicilor şi măsurilor de securitate cibernetică în ţările partenere din est. S-a făcut o încercare suplimentară de a oferi o imagine de ansamblu asupra lacunelor şi punctelor slabe actuale ale reglementărilor, politicilor şi măsurilor de securitate ale statului deja implementate de cele şase ţări partenere din est şi de a determina nivelul de maturitate al soluţiilor individuale de securitate cibernetică din fiecare ţară. Mai mult, setul de bune practici şi recomandări furnizate autorităţilor naţionale ale ţărilor partenere din est în domeniul securităţii cibernetice, va contribui la un spaţiu cibernetic mai puternic şi mai rezistent între ţările partenere şi va reduce riscul de perturbare sau eşec al reţelelor şi al sistemelor de informaţii.

Raportul publicat poate fi găsit aici.