Skip to main content

Parcul Național Orhei, mai verde și mai sănătos datorită UE

Cinci sute de hectare de pășuni din regiunea Parcului Național Orhei au fost reabilitate, în ultimii trei ani, cu sprijinul Uniunii Europene, iar alte peste 150 de hectare de terenuri degradate și neproductive au fost împădurite. Sunt rezultatele Proiectului UE „Clima East”, implementat de PNUD, care a dezvoltat și a pus în practică sisteme inovatoare de management al pășunilor și pădurilor publice din regiune. Scopul proiectului a fost să prevină eroziunea solului, să capteze și să stocheze carbonul, dar și să păstreze biodiversitatea și valoarea ei economică.

Astăzi, productivitatea medie a pășunilor a crescut de 2,5 ori, stocarea de carbon în sol și vegetație s-a îmbunătățit cu peste 200%, iar 18 comunități au elaborat planuri de gestionare pentru 1400 ha de păduri comunale și 5000 ha de pășuni. Astfel, în Parcul Național Orhei va fi asigurată gestionarea durabilă a resurselor naturale pentru o perioadă de zece ani, iar unul dintre cele mai valoroase ecosisteme ale Republicii Moldova va putea răspunde mai bine frecventelor provocări climatice.

Pentru a atinge aceste rezultate, echipa de implementare a pilotat un model de management al resurselor naturale, care a sporit capacitatea ecosistemelor de a capta și a stoca carbonul în condițiile unor riscuri de mediu existente și, în același timp, a păstrat biodiversitatea și valoarea ei economică. Potrivit Ingăi Podoroghin, Secretară de Stat la Ministerul Mediului, proiectul a fost eficient grație participării active a tuturor actorilor-cheie, sprijinind direct comunitățile de pe teritoriul Parcului Național Orhei pentru reabilitarea pășunilor și îmbunătățirea gestionării pădurilor. Este, de facto, un exemplu de succes la nivel local, care contribuie la efortul comun de a răspunde provocărilor legate de schimbările climatice..

Pentru ca proiectul să aibă continuitate și durabilitate, peste 100 de reprezentanți ai autorităților publice locale și ai sectorului privat au fost instruiți despre efectele schimbărilor climatice asupra pășunilor și pădurilor. Iar în ajutor le-a venit Ghidul privind gestionarea durabilă a pășunilor și pădurilor comunale, elaborat de echipa de implementare și care conține informații utile și sfaturi practice la acest subiect.

De asemenea, au fost oferite echipamente agricole, în valoare de 22.000 de euro,  pentru IM „Prosper-Rural”, singura întreprindere intercomunitară din regiune care oferă servicii pentru patru comunități și care deține potențial pentru gestionarea durabilă a pășunilor și pădurilor comunitare, inclusiv pentru reabilitare acestora.

Implementat în perioada 2013-2016, Clima East este un proiect regional, finanțat de UE, care oferă asistență celor șase țări din Parteneriatul Estic și Federației Ruse în activitățile de atenuare și de adaptare a ecosistemelor la schimbările climatice. Unul dintre principiile-cheie al proiectului este cooperarea dintre țările implicate.