Skip to main content

PARTENERIATE PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI MINTALE

Biroul OMS din Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova a organizat la 21-22 martie 2019 un seminar de instruire pentru un grup de 20 persoane cu dizabilități din instituțiile rezidențiale din comuna Cocieri și mun. Orhei. Participanții la programul de instruire reprezintă liderii-promotori ai drepturilor formați în cadrul proiectului ”Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Keystone Moldova în parteneriat cu EASPD și AOPD.  

Biroul OMS din Moldova a propus echipei Keystone Moldova tematici noi din domeniul sănătății mintale și recuperării din perspectiva drepturilor care vin să completeze alte activități de informare și instruire inițiate în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană. În cadrul instruirilor au fost utilizate materiale video traduse din WHO Quality Rights toolkit care prin modalitatea lor de prezentarea a conținutului informațional  în format ușor de înțeles au contribuit foarte mult la consolidarea scenariile de înțelegere și redobândire a drepturilor conform prevederilor Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale din Moldova prin prisma WHO Quality Rights toolkit și în contextul unei viziuni generale de dezinstituționalizare constituie obiective comune ale Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății.   

Programul de instruire a fost realizat grație suportului financiar al Uniunii Europene și al Biroului OMS din Moldova în vederea  promovării și monitorizării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale.

Persoana de contact proiectul UE: Nelea Panfil, Coordonator de proiect.

E-mail: npanfil@keystonehumanservices.org  

Persoana de contact Delegația Uniunii Europene: Victoria Neaga

Email: Victoria.NEAGA@eeas.europa.eu