Skip to main content

Patrimoniul cultural al RM pășește în noul an 2019 cu speranțe

Pe parcursul anului 2018, proiectul Twinning “Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova, prin păstrarea și protecția acestuia”, finanțat de către UE, și-a propus să aducă un suflu al schimbărilor și îmbunătățirilor în sector. Realizarea unei bune părți a activităților din foaia de parcurs a proiectului permit să se traseze concluzii preliminare și creionarea activității de viitor.

Incluzând 4 componente vaste dar și diverse de activitate, Twinning-ul a reușit să se implice și să obțină succese pe toate dimensiunile de referință și să atragă cât mai mulți actori importanți din Moldova. Consolidarea legislației în domeniu, sprijinul acordat actorilor instituționali relevanți, suport în extinderea parteneriatelor academice între universitățile din țară și cele din Italia, inițierea reformării curriculum-ului  pentru facultățile de arhitectură și construcții, instruirea specialiștilor din domeniu conform practicilor europene privind specificul restaurării monumentelor istorice și metodologia potrivă – sunt doar câteva reușite care completează paleta de succese a proiectului.

Pentru 2019, Twinning-ul își propune să „revigoreze” interesul societății față de  patrimoniul cultural – interes care de fapt reprezintă un musai instrument în consolidarea identității naționale și înțelegerea istoriei și a moștenirii, să contribuie la fortificarea capacității părților interesate de a înțelege potențialul moștenirii culturale al Republicii Moldova pentru îmbogățirea panoramei patrimoniului recunoscut pe plan internațional, să continue perfecționarea specialiștilor în domeniul conservării arhitecturale dar și să sprijine formarea continuă a cadrelor didactice din sectorul profesional – tehnic  în segmentul de restaurare/conservare a bunurilor imobile, și nu în ultimul rând să participe activ la consolidarea legislației relevante pentru a condiționa conservarea și dezvoltarea durabilă a monumentelor de patrimoniu cultural.