Skip to main content

Prezentarea rezultatelor evaluării climatului organizațional în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune

În scopul îmbunătățirii politicii interne de management al resurselor umane din sistemul de probațiune, în perioada noiembrie 2017 – februarie 2018, a fost realizat un studiu cu privire la evaluarea climatului organizațional în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune (structura centrală și birourile teritoriale). Studiul, realizat în cadrul Proiectului UE „Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova”, a vizat 4 dimensiuni-cheie ale climatului organizațional: stilul de conducere; motivare/implicare; comunicare și relații interpersonale; condițiile de muncă.

În acest sens, la data de 13 și 15 martie 2018  https://goo.gl/L3LXMA au avut loc activități de prezentare a constatărilor/concluziilor principale, inclusiv și a celor identificate în mod participativ în cadrul birourilor de probațiune. Au fost prezentate, de asemenea, recomandările la nivel sistemic, managerial și metodologic.

Suplimentar, la data de 15 martie 2018, Proiectul UE a livrat tuturor birourilor de probațiune și aparatului central al Inspectoratului Național de Probațiune un număr de 200 de exemplare din Ghidul de bune practici privind activitatea de supraveghere în comunitate https://goo.gl/awMyZC. Scopul acestui nou instrument de lucru pentru activitatea zilnică a consilierilor de probațiune este de a sprijini procesul de individualizare a planului de probațiune, precum și activitățile de supraveghere, control, asistare și consiliere, derulate în baza planului. Prin Ghid se oferă exemple, îndrumări și recomandări în vederea îmbunătățirii intervenției derulate pe parcursul executării sancțiunilor comunitare în cadrul sistemului de probațiune din Moldova.