Skip to main content

Primele 8 Grupuri de Acțiune Locală din Republica Moldova au obținut statut de persoană juridică

Programul „EU pentru Moldova: dezvoltarea comunităților locale” este implementat drept o inițiativă a Echipei Europa, cu suport financiar din partea Uniunii Europene, Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenției Austriece pentru Dezvoltare și Asistenței Poloniei. Obiectivul general al programului este de a îmbunătăți calitatea vieții și de a aborda consecințele economice și sociale ale pandemiei COVID-19 în comunitățile locale selectate din Republica Moldova, contribuind astfel la rezistența acestora pe termen lung. Programul a fost lansat în septembrie 2021 și se va desfășura până în decembrie 2025. 

Programul este constituit din 4 componente care își propun:

  1. Să îmbunătățească calitatea furnizării serviciilor publice locale în cadrul comunităților locale selectate.
  2. Să sporească accesul bărbaților și femeilor la infrastructura socială, economică și tehnică și la serviciile asociate.
  3. Să crească oportunitățile de afaceri și de locuri de muncă pentru bărbați și femei.
  4. Să contribuie la dezvoltarea locală realizată prin intermediul comunității. 

De la începutul perioadei de implementare, mai multe activități (din cadrul componentei 4) au fost orientate spre susținerea procesului de instituționalizare a abordării LEADER în Republica Moldova. Astfel, în urma colaborării cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova (MAIA) s-a reușit elaborarea și aprobarea Ghidului GAL la data de 21 octombrie 2021, care are drept scop să ofere recomandări privind procesul de constituire și înregistrare a GAL-urilor, asigurând și baza metodologică de sprijin în procesul de elaborare a Strategiilor de dezvoltare locală (SDL). 

Odată cu aprobarea Ghidului și actualizarea SDL în baza acestuia, GAL-urile au inițiat procesul de pregătire a dosarelor pentru a fi înregistrate ca entități juridice. Astfel în lunile februarie-martie ale anului curent, primele 8 GAL-uri din țară au fost înregistrate de Agenția Servicii Publice (ASP) în Registrul de stat al persoanelor juridice: ”Movila Măgura”, “Valea Cuboltei”, “Calea Dropiei”, “Steaua Bugeac”, “Serpentina Nistrului”, “Stîncile Prutului”, “Hora Ciulucului”, “Vasile Stroiescu”. 

Crearea cadrului instituțional va permite lansarea Programului Național LEADER în anul 2022 și finanțarea GAL-urilor în cuantum de până la 5% din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR), gestionat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). 

Abordarea LEADER este un instrument european de dezvoltare a zonelor rurale, care a fost preluat de Republica Moldova în 2016 și se află în continuă adaptare la contextul local. În prezent, în țara noastră există 47 de GAL-uri, în care sunt implicate 438 de unități administrativ-teritoriale, includ 732 de localități (50% din localitățile din țară) și cuprind mai bine de 1 milion de locuitori.

Crearea cadrului legal pentru GAL-uri a fost un proces complex, care a presupus promovarea și adoptarea unui șir de modificări la legislația în vigoare, precum și adoptarea Legii nr. 50 din 9 aprilie 2021 cu privire la GAL-uri. Datorită eforturilor comune ale instituțiilor și organizațiilor implicate, Republica Moldova a devenit prima și, în prezent, unica țară din spațiul non-UE care va implementa Programul LEADER drept instrument al politicilor publice de dezvoltare rurală.