Skip to main content

PRIMII BENEFICIARI AI PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI „ACTIVAREA REFORMEI GUVERNĂRII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA DEZVOLTĂRII”, FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul de granturi mici a fost lansat în aprilie 2020 în cadrul proiectului „Activarea Reformei Guvernării pentru Îmbunătăţirea Dezvoltării (AGREED)”, finanţat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat de către Asociaţia Europeană pentru Democraţie Locală (ALDA), Agenţia Demcraţiei Locale (LDA Moldova) şi Clinica Juridică Universitară.

Programul de granturi mici a avut drept scop promovarea principiilor democraţiei participative la nivel local în Republica Moldova. Suma totală oferită pentru proiectele de grant a fost de EUR 120 000, pentru fiecare proiect de grant suma fiind de la EUR 3 000 pînă la EUR 6 000. În luna mai, după finalizarea procedurii de evaluare de către Comitetul de Evaluare, din 123 de propuneri de proiecte au fost selectate 16.

Proiectele finanţate au vizat creşterea gradului de conştientizare publică şi o mai mare implicare publică în soluţionarea unor probleme la nivel local, precum şi îmbunătăţirea cooperării dintre OSC-urile şi APL-urile locale. Proiectele au fost implementate atât în comunităţile locale urbane cât şi rurale având ca obiectiv mobilizarea membrilor societăţii civile şi alţi actori cheie din comunitate prin participarea activă, utilizarea principiilor democraţiei participative cât şi a bunei guvernări la nivel local.

Foto: Pista amenajată pentru ciclişti, parcul „Micul Cluj”, or. Ugheni

Unul dintre proiectele selectate care şi-a finalizat cu succes toate obiectivele propuse este „Ungheni pentru dezvoltarea mobilităţii urbane durabile”, care este implementat de către A.O. „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” din oraşul Ungheni în parteneriat cu primăria oraşului Ungheni şi alte asociaţii obşteşti locale. Scopul proiectului fiind valorificarea durabilă a spaţiului urban, prin reconversia unui teren neutilizat, în cadrul unui proces de planificare participativă sustenabilă şi transformarea acestuia în pistă (234 m2) pentru biciclişti cu funcţii de agrement în Parcul „Micul Cluj” din oraşul Ungheni. Pe  lângă lucrările de amenajare a pistelor de biciclişti, proiectul a prevăzut desfăşurarea unor campanii de conştientizare cu privire la Săptămâna Europeană de Mobilitate şi de promovare a transportului prietenos mediului, organizarea unei conferinţe şi a unui maraton de ciclism.

Foto: Maratonul municipal pe biciclete, or. Ugheni

Pe 19 septembrie 2020 s-a desfăşurat Maratonul municipal pe biciclete, eveniment organizat în parteneriat cu Şcoala sportivă orăşenească, Baza de turism Ungheni şi Grupul de Iniţiativă „Voluntarii Pro Ungheni”. Maratonul municipal cu genericul „Hai cu noi, cu bicicleta” a avut ca scop conştientizarea publicului larg privind mersul pe bicicletă, o componentă esenţială a mobilităţii urbane durabile prevăzute în realizarea proiectului, la care au participat cca 50 de copii, tineri şi adulţi din diverse cartiere ale oraşului Ungheni, primii 3 biciclişti entuziaşti au primit cadouri inscripţionate cu logourile proiectului „Ungheni pentru dezvoltarea mobilităţii urbane durabile”.

 

Foto: Activităţi de comunicare în cadrul proiectului, or. Floreşti

Alt proiect de grant care a fost finisat cu succes în luna noiembrie este „Democraţia la ea acasă” implementat de către A.O. „Consiliul Raional al Tinerilor din Floreşti” în parteneriat cu Primăria oraşului Floreşti. Scopul proiectului este promovarea democraţiei participative şi bunei guvernări la nivel local prin instruirea şi consolidarea abilităţilor de gândire critică, educaţie civică a cca 150 de tineri şi cetăţeni activi din oraşul Floreşti.

Ulterior a fost efectuat un sondaj cu participarea a 500 de localnici din oraşul Floreşti cu privire la necesităţile şi provocările cu care se confruntă populaţia la nivel local şi selectarea unui proiect ce urmează a fi implementat. În urma chestionării efectuate, populaţia oraşului a ales amenajarea aleii ,,Bulevardul Victoriei” din or. Floreşti şi instalarea a 30 de bănci stradale şi 30 urne de gunoi. Adiţional, în timpul implementării proiectului a fost organizată o campanie de informare. Campania s-a axat pe implementarea proiectului, promovarea conceptelor de democraţie participativă, transparenţă în luarea deciziilor la nivel local şi alte probleme legate de participarea populaţiei la nivel local. Evenimentul de închiere a proiectului a avut loc pe 20 noiembrie 2020 în oraşul Floreşti.

Al treilea proiect de grant încheiat recent cu succes este „Transparenţă şi participare – temelia unei bune guvernări locale”, implementat de către A.O. “Mişcarea Ecologistă Ştefan Vodă” în parteneriat cu primăria Ştefăneşti din raionul Ştefan Vodă.

Proiectul a avut drept scop creşterea capacităţilor a cel puţin 50 de membri ai societăţii civile şi APL-uri în elaborarea şi monitorizarea politicilor locale pentru asigurarea unei administraţii publice transparente; iniţierea unor programe de educaţie şi dezvoltare a comportamentului participativ al cetăţeanului; sporirea capacităţilor funcţionarilor publici şi a aleşilor locali în asigurarea transparenţei şi accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public. Aproximativ 30 de persoane au participat la lansarea proiectului, inclusiv doamna Ersilia Qatrawi – primarul ştefăneştiului, dl Victor Cotruţă – coordonator al proiectului ALDA pentru ţările Parteneriatului estic, consilieri, profesori, bibliotecari, agenţi economici, tineri şi bineînţeles mass-media. Ulterior, a fost lansat un sondaj de opinie în urma creării unui grup de iniţiativă în care aproximativ 40 de persoane au fost întrebate despre transparenţă şi luarea deciziilor la nivel local.