Skip to main content

Program de Formare de Formatori pentru Inspectoratul Național de Probațiune

În perioada 19-22 februarie 2018, în cadrul Proiectului UE „Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova” s-a desfășurat prima parte a unui program de instruire de formare de formatori pentru 15 consilieri de probațiune în abilități de bază, precum: construirea relației cu un client involuntar; modelarea pro-socială; rezolvarea de probleme; interviul motivațional https://goo.gl/TKVshz.

Scopul cursului este de a-i susține pe consilierii de probațiune să devină formatori pentru viitorii colegi ce vor fi angajați în birourile de probațiune.

Ca suport pentru participanți, au fost elaborate: un manual de training ce cuprinde teorie și exerciții; fișe de lucru, formulare, prezentări PowerPoint. În plus, ca un element de noutate, pe durata cursurilor, participanții au avut ocazia să participe la elaborarea unor materiale video care ilustrează unele metode de lucru cu infractorii și vor arăta, astfel, în mod practic și aplicat, ce e bine si ce nu în felul în care consilierii lucrează cu subiecții din probațiune. Acestea vor putea fi folosite ulterior de către Direcția de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune în acțiunile de instruire desfășurate de instituție.

Formatorii au fost experți în cadrul proiectului Uniunii Europene, din România și Spania, cu experiență deosebită în probațiune și în formarea consilierilor de probațiune.