Skip to main content

Proiectul Twinning “Suport pentru promovarea patrimoniului cultural prin păstrarea și protecția acestuia” – pioner al promovării ingineriei de conservare în RM

Agenda lunii Octombrie a Proiectului Twinning a fost centrată pe promovarea creării sinergiei între aspectul ingineresc și cel arhitectural întru consolidarea mediului istoric construit al RM.

Luna a debutat cu desfășurarea unei vizite de studiu în Italia (Roma, Genova, Luca)  care a avut ca scop consolidarea capacităților și schimbul de cunoștințe între reprezentanții MECC, a Agenției Naționale Arheologice și a ONG-urilor relevante și partenerii italieni.

S-a continuat cu desfășurarea ciclului de seminare specializate dedicate profesioniștilor din domeniul arhitecturii și ingineriei. Săptămâna 22 – 26 octombrie a fost concentrată pe definirea surselor istorice și fenomenelor de degradare a materialelor de construcție precum și problemele de structură.

Un alt pas important întreprins de Twinning a constat în inițierea colaborării și facultatea de Construcții a UTM în vederea potențialei includeri în programele de studiu a aspectelor ingineriei de conservare. Se dorește de a aborda necesitatea consolidării inginerești corecte a clădirilor istorice prin metode și tehnici armonizate arhitecturii de conservare. Acest deziderat își propune să aducă la un singur punct de activitate inginerii și arhitecții pentru conceperea bilateral echilibrată a proiectelor de intervenție non invazive asupra mediului istoric construit.