Skip to main content

Proiectul Uniunii Europene „Edineţ – oraș cu perspectivă de viitor” oferă municipalităţii din Edineţ echipament moderne pentru gestionarea spaţiilor verzi și colectarea biomasei

Locuitorii municipiului Edineț au avut prilejul să se informeze despre primele realizări ale proiectului obținute în primul an de implementare, și anume: i) elaborarea primului Plan Urbanistic General digital din țară, planul de mobilitate al orașului și planul pentru energie și adaptare la schimbările climatice pentru anii 2022-2030; ii) dotarea întreprinderii municipale de gospodărire comunală a municipiului Edineț cu echipament modern pentru gestionarea zonelor verzi și acumularea biomasei; iii) elaborarea conceptului pentru un serviciu nou de transport public inteligent, care urmează să fie implementat în anul 2022- 2023 în municipiul Edineț.

Totodată, în cadrul Orășelului European oraganizat pe 21 mai, a avut loc și ceremonia de transmitere în utilizare a utilajelor pentru managementul zonelor verzi, care va ajuta Autoritățile Publice Locale să gestioneze spațiile verzi din raza municipiului, va asigura colectarea și compostarea deșeurilor într-un mod sustenabil.

Până la sfârșitul anului, cu suportul Uniunii Europene, va fi creat un nou serviciu de transport public și vor fi achiziționate opt autobuze în valoare de 1 milion de euro. În plus, vor fi realizate o serie de acțiuni pentru creșterea nivelului de calitate a iluminatului public și a condițiilor de trai ale locuitorilor.

Peste 200 de tineri locuitori ai municipiului Edineț au participat la un concurs interactive – scanând un QR code aceștia au răspuns la întrebări referitor la modalitatea de plată a călătoriilor în transportul public.

Proiectul ”Edineț – oraș cu perspective de viitor” este finanțat de Comisia Europeană prin programul Autorități Locale: Parteneriate pentru orașe durabile 2020 și este implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu primăria municipiului Alba Iulia, România și Smart City Council, SUA.