Skip to main content

Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova

Activităţi şi evenimente relevante din cadrul proiectului: „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”, proiect finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova (2018-2021). 

Denumirea evenimentului: Ședința comună a Grupurilor de lucru pentru consultarea conceptului Ghidului succint de drepturile omului pentru poliție

Perioada şi locaţia: 9 Octombrie 2019, Chişinău, Republica Moldova

La data de 9 octombrie 2019, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova a organizat ședința de consultare a conceptului Ghidului succint de drepturile omului pentru poliție.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei, Procuraturii Generale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, precum și avocați și reprezentanți ai mediului academic. Participanții la ședință fac parte din Grupurile de Lucru pentru implementarea proiectului Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova.

Amintim că în cadrul proiectului menționat au fost create câteva Grupuri de Lucru inter-instituționale pentru elaborarea Procedurilor Standard de Operare privind asistența medicală și asigurarea cu traducere și interpretare pentru persoanele reținute, elaborarea Evaluării de necesități privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor persoanei reținute, precum și a Ghidului de monitorizare a izolatoarelor de detenție din subordinea IGP.

Avocatul Vadim Vieru, unul dintre autorii Ghidului a prezentat conceptul preliminar al ghidului. Conținutul practic al Ghidului succint de drepturile omului pentru poliție va ajuta polițiștii în întreprinderea acțiunilor începând cu luarea deciziei de reținere și până la eliberarea persoanei. Ghidul va cuprinde cadrul normativ departamental, național internațional în vigoare, precum și jurisprudența CtEDO. În urma discuțiilor, autorul a subliniat faptul că Ghidul, de asemenea, va oferi răspuns referitor la reținerea de facto și reținerea de drept și se va referi la procedura de identificare a persoanei reținute. 

Denumirea evenimentului: Seminarele de instruire „Monitorizarea respectării drepturilor persoanei deținute în custodia poliției”

Perioada şi locaţia: Septembrie-Noiembrie 2019, Chişinău, Republica Moldova

În perioada septembrie – noiembrie 2019, Fundația Soros-Moldova a organizat 4 runde ale seminarelor de instruire pentru grupuri mixte de avocați, reprezentanți ai Avocatului Poporului și ai ONG-urilor active în domeniul monitorizării drepturilor omului.

Instruirile au avut drept scop capacitarea apărătorilor drepturilor omului cu instrumente eficiente de colectare de date și monitorizare a respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia Poliției.

Seminarele s-au bazat pe metode de instruire interactivă și au avut o durată de 2 zile fiecare. Metodologia de instruire a fost elaborată de către avocați-practicieni cu experiență în domeniul procesual-penal, asistați de un formator specializat în metodologia instruirii adulților și conține modele de activități și exerciții practice, așa precum spețe, instrumente pentru colectarea datelor și tehnici de scriere a rapoartelor privind asigurarea respectării drepturilor procesuale ale persoanelor reținute de către poliție la etapa prejudiciară a procesului penal.

„Pe parcursul ultimelor două zile am făcut schimb de bune practici cu colegii și avocații din teritoriu și mi-am consolidat cunoștințele în domeniul drepturilor persoanelor reținute”,  a men’ionat Alexandru Terziman avocat care acordă asistență juridică garantată de stat în cadrul Oficiului Teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.

Programul de instruire a fost livrat de către avocați-practicieni cu experiență extinsă în domeniul standardelor naționale și internaționale de drepturi ale omului și al acordării asistenței juridice la etapa prejudiciară a procesului penal. 

Denumirea evenimentului: Masa rotundă de consultări a Procedurii standard de Operare privind asistența medicală pentru persoanele reținute 

Perioada şi locaţia: 23 Octombrie 2019, Chişinău, Republica Moldova

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova a organizat, la data de 23 octombrie, masa rotundă de consultări a Procedurii Standard de Operare (PSO) privind asistența medicală pentru persoanele reținute. La eveniment au participat reprezentanţi ai societății civile, avocați, reprezentanți ai Procuraturii Generale, ai Inspectoratului General al Poliției (IGP) și ai Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), precum și șefii Izolatoarelor de Detenție Provizorie din țară.

Este o premieră pentru Republica Moldova când sistemul de sănătate publică cooperează cu Poliția pentru a crea un instrument de asigurare a dreptului la asistență medicală a persoanelor reținute și aflate în custodia statului. PSO a fost elaborată de un grupul instituțional format din reprezentanți atât ai IGP cât și a MSMPS. Documentul prevede condițiile pentru asigurarea dreptului la sănătate a persoanelor reținute și descrie pas cu pas modul de asigurare a asistenței medicale la momentul reținerii. 

Șefii izolatoarelor de detenție provizorie care au participat la eveniment au salutat elaborarea Procedurii, întrucât aceasta va deveni un ghid pentru polițiști în procesul reținerii. Menționăm că proiectul PSO a fost expediat spre avizare către insituțiile menționate pentru a se expune.

Doamna Rodica Gramma, reprezentanta Republicii Moldova la Biroul Comitetului de Bioetică a Consiliului Europei, una din autorii PSO, a vorbit despre standardele internaționale de asigurare a dreptului la sănătate. Totodată, dna Gramma a accentuat importanța conlucrării reprezentanților Poliției și a sistemului de sănătate în vederea unificării cadrului normativ național ce se referă la drepturile persoanei reținute.

Denumirea evenimentului: Masa rotundă de consultări a Procedurii Standard de Operare privind dreptul la interpretare și traducere pentru persoanele reținute

Perioada şi locaţia: 22 Noiembrie, Chişinău, Republica Moldova

Pe data de 22 noiembrie, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova a desfășurat masa rotundă de consultări a Procedurii Standard de Operare privind asigurarea dreptului la interpret sau traducător în timpul reținerii, pazei și escortei persoanelor reținute/deținute (PSO). 

Documentul, la elaborarea căruia au participat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției și a Ministerului Justiției, descrie mecanismul de asigurare a persoanelor reținute cu interpret/traducător de către subdiviziunile administrative și instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne din momentul reținerii pînă la plasarea în Izolatorul de detenție preventivă.

Masa rotundă de consultări a PSO a întrunit șefii Izolatoarelor de Detenție Provizorie din țară, avocați, procurori, traducători autorizați, reprezentanți a Asociației Surzilor din Moldova și a Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat. În cadrul evenimentului, a fost pusă în discuție importanța încheierii contractelor cu birourile de traducere de către subdiviziunile MAI, astfel încât în cazul constatării necesității de asigurare a unui interpret acesta să poată fi contactat în cel mai scurt timp. 

Participanții la eveniment au abordat problema asigurării cu interpret în cazurile de delict flagrant, inclusiv pe timp de noapte, precum și lipsa interpreților/traducătorilor în special în zonele rurale. Un aspect important, inclus în PSO este asigurarea cu interpret a persoanelor cu dificultăți de vorbire și auz.

Aurica Postica, șefa direcției analiză și planificare a Direcției Generale Urmărire Penală a IGP a subliniat că PSO este o soluție pentru a acoperi unele lacune existente în legislație, aceasta fiind un instrument util pentru colaboratorii Poliției și în același timp o  garanție pentru persoanele reținute.