Skip to main content

PROMOVAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII PUBLICE PENTRU FORTIFICAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

În perioada 16-17 noiembrie 2021, Ministerul Finanțelor (MF), cu sprijinul Proiectului UE „Sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor legate de implementarea Acordului de Asociere” (în continuare – PPF), a desfășurat un atelier de lucru online în vederea sensibilizării ministerelor de resort recent formate cu privire la gestionarea asistenței externe și a procesului de selectare și bugetare a proiectelor de investiții publice.

În cadrul atelierului s-a discutat despre rolul de sus în jos al MF și rolul de jos în sus al ministerelor de resort în procesele de evaluare și bugetare a proiectelor de investiții publice. A fost remarcat faptul că identificarea și proiectarea proiectelor de investiții publice revine ministerelor, MF fiind responsabil pentru determinarea eligibilității acestora pe baza criteriilor naționale de evaluare. MF este, de asemenea, responsabil pentru bugetarea proiectelor de investiții publice ca parte componentă a cadrului bugetar pe termen mediu și a bugetului de stat.

Un alt subiect important discutat în cadrul atelierului a fost legat de gestionarea și coordonarea asistenței externe. MF, în calitate de Autoritate Națională pentru Asistență Externă, este responsabil de supravegherea dialogului și al negocierilor cu partenerii de dezvoltare, precum și de asigurarea faptului că propunerile de proiecte de asistență externă sunt în conformitate cu procesele și procedurile naționale relevante.

În cele din urmă, participanții au fost informați despre asistența acordată MF de către echipa Proiectului PPF în vederea îmbunătățirii reglementării procesului de planificare a proiectelor de investiții publice și dezvoltării unei aplicații web în scopul simplificării procedurii de depunere a proiectelor de către ministerele de resort pentru a fi evaluate de MF.

Proiectul PPF este, de asemenea, mandatat să se implice și să asiste ministerele de resort. Vor fi planificate întâlniri ulterioare între echipa Proiectului PPF și ministere, unde oficialii vor avea posibilitate sa prezinte echipei Proiectului nevoile și preocupările lor specifice.