Skip to main content

REFORMA SECTORULUI DE TRANSPORT DIN REPUBLICA MOLDOVA FINANŢATĂ DE UE ARE REZULTATE

Proiectul de asistenţă tehnică „Suport pentru reforma sectorului transport din Republica Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană (UE), s-a înceiat la 31 martie şi se află la momentul raportării rezultatelor obţinute.

Între octombrie 2018 și aprilie 2020, proiectul de asistenţă tehnică a oferit sprijin reformei sectorului de transport, în conformitate cu prevederile la Capitolul Transport din Acordul de Asociere UE-Moldova.

Proiectul a susţinut modernizarea tuturor sectoarelor de transport din Republica Moldova. Spre exemplu, în sectorul transport naval, funcţiile de control Stat Pavilion și Stat Port beneficiază acum de un cadru legal armonizat cu legislaţia UE precum și de procese organizaţionale eficiente. Pentru Agenţia Navală a Republicii Moldova au fost elaborate spre aplicare documente, reguli și proceduri care îi vor permite să devină mai funcţională și operaţională în termeni de supraveghere și reglementare a domeniului. Personalul Agenţiei Navale a fost instruit la subiectul managementului naval modern şi competitiv, mai ales cu privire la administrarea unui registru al navelor de tip deschis.

Sectorul transportului feroviar beneficiază de noi acte legislative secundare în conformitate cu cerinţele UE, iar viitoarea Autoritate (de Siguranţă) Feroviară are un cadru legal și operaţional care, odată ce va fi creată aceasta, va contribui la reducerea timpului necesar pentru a deveni o instituţie operaţională.

Sectorul aviaţiei civile va beneficia acum de un cadru legal și operaţional modernizat care duce la o capacitate îmbunătăţită de evaluare a navigabilităţii aeronavelor și a produselor aeronautice, piese și aparate, precum și a organizaţiilor și a personalului implicat în aceste sarcini.

Personalul instituţiilor de transport rutier a fost instruit cu privire la legislaţia UE ce ţine de managementul siguranţei rutiere și cele mai bune practici prin care aceasta să fie considerată în toate etapele de planificare, proiectare și funcţionare a infrastructurii rutiere. Sectorul transportului rutier are acum un gata spre aprobare un cadru legal armonizat necesar, spre exemplu, pentru instruirea șoferilor comerciali conform cerinţelor UE. De asemenea, a fost elaborat cadrul legal și operaţional pentru omologarea de tip a vehiculelor și remorcilor. Modalitatea prin care se pot pune în aplicare directivele UE privind timpul de conducere și de odihnă, tahografii, transportul mărfurilor periculoase, dispozitivele de limitare a vitezei și măsurarea greutăţii este gata să fie adoptată.

Proiectul, finanţat de Uniunea Europeană cu aproximativ 900.000 EUR, a oferit asistenţă tehnică Ministerului Economiei și Infrastructurii și instituţiilor sale subordonate precum: Agenţia Navală, Agenţia Naţională de Transport Auto, Autoritatea Aeronautică Civilă și Întreprinderea de Stat „Calea Ferată a Moldovei”.