Skip to main content

Reprezentanții Consiliului Egalității din Republica Moldova au beneficiat de un schimb de experiență cu instituții din România privind practicile în domeniul anti-discriminării

Vizita de studiu pentru reprezentanții Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității din Republica Moldova (Consiliul Egalității) la instituțiile din domeniul anti-discriminării din România, a avut loc în perioada 13-14 Decembrie 2022. 

Întâlnirile cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Avocatul Poporului din România, dar și întrevederea la Curtea Constituțională a României, s-au axat pe relația dintre instituțiile de egalitate și sistemul judiciar în ceea ce privește practicile de combatere a discriminării, dar și pe schimbul de experiență în procesarea cazurilor de discriminare, discurs de ură și crime motivate de prejudecată, precum și importanța jurisprudenței instanțelor constituționale pentru respectarea principiului egalității și al nediscriminării.

Pe lângă schimburile reciproce și întâlnirile cu instituțiile statului, reprezentanți ai Consiliului Egalității din Moldova s-au întâlnit cu Asociația Accept din România, activă în domeniul drepturilor LGBTI, pentru a discuta despre cooperarea dintre organele de egalitate și organizațiile societății civile în vederea protejării drepturilor comunităților vulnerabile.

Această vizită a permis participanților să-și împărtășească experiențele și opiniile, să învețe din experiența instituțiilor românești și din exemplele lor de bune practici în domeniu. De asemenea, această activitate a consolidat și a intensificat schimburile între omologi, care sunt relevante pentru promovarea în continuare a egalității și a nediscriminării în Republica Moldova. 

Această activitate a fost organizată în comun în cadrul proiectelor Uniunii Europene și Consiliului Europei „Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivate de prejudecată și ale discursurilor de ură în țările Parteneriatului Estic”, și „Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene pentru combaterea discriminării în Republica Moldova”, implementate în cadrul programului „Parteneriatul pentru Buna Guvernare II, 2019-2022”.