Skip to main content

Republica Moldova a găzduit cea de-a 21-a Conferință Anuală și Adunare Generală EPAC/EACN

În perioada 23-24 noiembrie, la Chișinău a avut loc cea de-a 21-a Conferință Profesională Anuală și Partenerilor Europeni Împotriva Corupției/Rețelei Europene a Punctelor de Contact Anticorupție EPAC/EACN.

Conferința de două zile a reunit peste 180 de participanți din 24 de țări diferite, vorbitori de valoare de la organizații internaționale, agenții UE, autorități naționale și membri EPAC/EACN pentru a discuta subiecte legate de investigarea cazurilor de corupție la nivel înalt, cooperarea internațională și schimb de informație, recuperarea bunurilor infracționale, precum și noi instrumente de prevenire a corupției și evaluarea riscurilor.

Conferința EPAC/EACN a fost deschisă de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. În discursul său de deschidere, Președinta a confirmat că evenimentul este o oportunitate minunată pentru reprezentanții autorităților locale din Republica Moldova de a stabili contacte cu experți din diferite țări și de a face schimb de bune practici privind instrumentele de combatere a corupției.

Ambasadoarea Republicii Federale Germania, Margret Maria Uebber, și ambasadorul UE în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, au menționat că decizia de a organiza conferința anuală EPAC la Chișinău este un semnal puternic pentru eforturile depuse de Republica Moldova. Moldova în combaterea corupției și avansarea ei pe calea europeană.

La 5 aprilie 2022, Germania, Franța și România au co-găzduit Conferința donatorilor „Moldova Support
Platform” la Berlin. Unul dintre cele cinci Grupuri de Lucru tematice ale Conferinței a fost dedicat suportului Moldovei în eforturile sale de combatere a corupției. Urmând obiectivul Moldovei de a combate corupția ca una dintre principalele priorități pentru agenda de reforme a țării, membrii Grupului de Lucru au convenit ferm că problema corupției este un mare obstacol în calea integrării europene și a dezvoltării Republicii Moldova, precum și o amenințare majoră pentru securitate, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

În această conjunctură, Grupul de Lucru a concluzionat că toate eforturile de combatere a corupției pe care Republica Moldova le întreprinde vor cuprinde reforme administrative și legislative complexe, relevante pentru îmbunătățirea peisajului național anticorupție și de integritate; consolidarea continuă a capacităților instituțiilor de stat anticorupție; intensificarea cooperării internaționale în domeniul juridic și al aplicării legii pentru a maximiza lupta împotriva corupției și recuperarea bunurilor infracționale.

UE și Guvernul Germaniei contribuie la îndeplinirea priorităților Guvernului Republicii Moldova de combatere a corupției prin creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și a societății civile cu privire la prejudiciul corupției, precum și întărirea mecanismelor anticorupție prin sporirea capacității, responsabilității și transparenței instituțiilor de stat anticorupție, îmbunătățirea coordonării, comunicării și cooperării interinstituționale și a intensificării dialogului cu societatea civilă.

Suportul este oferit prin Proiectul „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova.