Skip to main content

Republica Moldova aderă la Programul Europa Digitală

Programul Europa Digitală (DIGITAL) este un nou program de finanțare al UE axat pe digitalizarea întreprinderilor, cetățenilor și instituțiilor de administrare publică.

Programul Europa Digitală (DIGITAL) este un nou program de finanțare al UE axat pe digitalizarea întreprinderilor, cetățenilor și instituțiilor de administrare publică.

Cum să facem Europa mai verde și mai digitală? Acestea sunt provocări duble pentru generația noastră, iar succesul în a le îndeplini ne va defini viitorul. Comisia Europeană a început să privească o Europă mai verde prin prisma Pactului Verde European. În același timp, CE inițiază discuții despre trecerea la o lume mai digitalizată: tranziția digitală.

Tehnologia și infrastructura digitală au un rol esențial în viețile noastre private și mediile de afaceri. Ne bazăm pe ele pentru a comunica, a lucra, a promova știința și a răspunde problemelor actuale de mediu. În același timp, pandemia COVID-19 a evidențiat nu doar cât de mult ne bazăm pe tehnologie pentru a ne fi disponibilă, dar și cât de important este ca Europa să nu fie dependentă de sisteme și soluții care vin din alte regiuni ale lumii. Pregătirea drumului pentru atingerea acestui obiectiv este programul Europa Digitală (DIGITAL).

Programul Europa Digitală va oferi finanțare strategică pentru a răspunde acestor provocări, sprijinind proiecte în cinci domenii-cheie: supercomputing, inteligență artificială, securitate cibernetică, competențe digitale avansate prin asigurarea unei utilizări vaste a tehnologiilor digitale în economie și societate, inclusiv prin intermediul hub-urilor de inovare. Cu un buget total estimat la 7,5 miliarde EUR (tarife curente), prorgramul își propune să accelereze redresarea economică și să modeleze transformarea digitală a societății și economiei europene, aducând beneficii tuturor, dar în special întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul Europa Digitală nu va aborda aceste provocări în mod izolat, ci va completa mai degrabă finanțarea disponibilă prin alte programe UE, cum ar fi programul Orizont Europa pentru cercetare și inovare și Facilitatea pentru Conectarea Europei pentru infrastructura digitală, Facilitatea pentru redresare și reziliență și Facilitatea structurală. Programul face parte din următorul buget pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual 2021-2027.