Skip to main content

ȘCOALA VERDE, UN PROIECT INOVATIV ÎN 12 ȘCOLI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Elevii, profesorii și angajații din 12 școli din R. Moldova învăță și practică un model de planificare durabilă, cu accent pe energie și mediu. Proiectul „Spre o Școală mai Verde, Durabilă și Eficientă”, pe numele său întreg „Accelerarea adoptării bunelor practici privind dezvoltarea durabilă a mediului şcolar” este bazat pe învățare experiențială în clasă și în afara clasei, și implicarea elevilor și a dascălilor în rezolvarea problemelor de mediu.

Instituțiile de învățământ participante în proiect au primit ghiduri practice pentru îmbunătățirea mediului ecologic școlar și câte o trusă cu instrumente specializate pentru evaluarea microclimatului interior. În fiecare școală au fost create Echipe Verzi, a câte minim 10 persoane, formate din profesori, elevi și părinți, care au efectuat monitorizarea parametrilor din școală, au planificat și implementează activități ecologice.

Pentru ca aceștia să se simtă împuterniciți ca agenți ai schimbării, proiectul le-a oferit oportunități de creștere a competențelor, pentru a-și transforma școala și a schimba comportamente. Începând cu luna noiembrie 2021, fiecare Echipă Verde a fost vizitată – atât fizic, cât și online – de către experți ai proiectului în patru domenii tematice: eficiență energetică și microclimat, managementul deșeurilor, spațiile verzi în școli și comunicarea pe social media. Pentru toate problemele identificate, sunt recomandate măsuri și soluții de îmbunătățire.

Ca urmare activități de formare capacităților coordonatorii celor 12 Echipe Verzi au împreună cu elevi au început sa elaboreze câte un Plan de Acțiune pentru îmbunătățirea mediului ecologic din propria școală. Acestea stabilesc obiective și acțiuni specifice pentru a îmbunătăți mediul ecologic al școlilor, având la bază măsurătorile realizate împreună cu elevii folosind instrumente profesioniste. Reieșind din problemele identificate, fiecare școală va depune o serie de propuneri de proiect spre finanțare, iar unu dintre care va fi susținut cu câte un mini-grant pentru implementarea soluțiilor găsite.

Despre toate activitățile din școlile lor, chiar elevii ne informează pe paginile de socializare, dezvoltându-și abilitățile de comunicare, formate în cadrul proiectului. Prin fotografii, postări, video, desene, ei atrag atenția comunității locale asupra problemelor din domeniul energiei și ecologiei, împărtășesc bune practici și istorii de succes din școala lor.

Cele 12 instituţii de învăţământ beneficiare în cadrul proiectului sunt:

◊ Gimnaziul „Decebal”, Chișinău;

◊ Liceul Teoretic „Grătiești”;

◊ Liceul Teoretic „Nicolae Casso”, Chiscareni, r. Sângerei;

◊ Gimnaziul „Alecu Mare”, s. Slobozia Mare, r. Cahul;

◊ Gimnaziul „Paraskiewa Wiszniowska” din s. Vişniovca, r. Cantemir;

◊ Gimnaziul Constantinovca, r. Căușeni;

◊ Gimnaziul Pruteni, r. Fălești;

◊ Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, Șoldănești;

◊ Liceul Teoretic „C. Sibirschi”, Chișinău;

◊ Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, Chișinău;

◊ Gimnaziul „G. Coșbuc”, s. Andrușul de Jos, r. Cahul;

◊ Liceul „Vasile Lupu”, Chișinău.

Proiectul „Accelerarea adoptării bunelor practici privind dezvoltarea durabilă a mediului școlar” este realizat de Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER), în parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) și Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic (AJMTEM). Activitățile vor dura până în iulie 2022, grație finanțării din partea Ministerului Federal al Germaniei pentru Cooperare Economică și Dezvoltare prin proiectul „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030″, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Proiectul este parte a programului de suport acordat Guvernului Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă.