Skip to main content

Ședinţă-cluster despre învăţământul dual dezvoltat în cadrul proiectelor Erasmus+ la universităţile din Republica Moldova

Contribuția proiectelor Erasmus+ la dezvoltarea învățământului superior dual în Republica Moldova a fost genericul evenimentului organizat la 12 mai de Oficiul Național Erasmus+, cu sprijinul Uniunii Europene, a Ministerului Educației și Cercetării, dar și a coordonatorilor proiectelor Erasmus+ WBL4JOB și COOPERA. Astfel, în cadrul ședinței, participanții în cadrul celor două proiecte Erasmus+ de consolidare a capacităților în învățământul superior – COOPERA și WBL4JOB, și-au împărtășit experiențele obținute pe parcursul implementării proiectelor, au pus în discuție provocările, dar și oportunitățile învățământului dual pentru universitățile din Moldova și au convenit asupra unor intenții de cooperare între cele două proiecte pe viitor.

COOPERA – Integrarea învățământului superior dual în Moldova și Ucraina, și WBL4JOB – Introducerea învățării la locul de muncă în sistemele de învățământ superior din Armenia și Moldova pentru o mai bună angajare a absolvenților – sunt două proiecte Erasmus+ de consolidare a capacităților în învățământul superior câștigătoare în cadrul selecției anului 2020. Ambele proiecte au ca obiectiv de bază dezvoltarea învățământului bazat pe practică, în scopul sporirii angajabilității studenților și crearea parteneriatelor durabile între universități și întreprinderi, prin introducerea schimbărilor de rigoare în legislația Republicii Moldova, datorită conlucrării strânse a proiectelor cu Ministerul Educației și Cercetării.

Trebuie menționat că, per general, unul din scopurile principale ale proiectelor de consolidare a capacităților Erasmus+ este de a prelua experiența universităților europene și a o implementa cu ajustările de rigoare în instituțiile din Republica Moldova. Astfel COOPERA și WBL4JOB au inclus în consorțiile proiectelor instituții de învățământ superior din Germania, Spania, Bulgaria, Polonia, Slovenia, Franța, Austria și Belgia, ceea ce le-a permis participanților din Moldova să efectueze vizite de lucru și traininguri la instituțiile europene partenere în cadrul proiectelor.

La eveniment au fost prezenți reprezentanții a 5 instituții de învățământ superior – participante în cadrul proiectelor COOPERA și WBL4JOB (Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Cooperatist- Comercială din Moldova).