Skip to main content

Servicii sociale pentru persoane vulnerabile din Moldova, dezvoltate cu suportul UE și Fundației Soros

41 de servicii sociale pentru persoanele din grupuri vulnerabile din Republica Moldova au fost create sau îmbunătățite de către organizații ale societății civile, în parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale. Activitățile au fost realizate în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”.

În cadrul proiectului au fost create 12 centre de zi sau de plasament pentru copii și adulți în situații de risc, 8 echipe mobile și servicii de îngrijire la domiciliu, 6 centre de reabilitare pentru copii și adulți cu dizabilități, 3 servicii de orientare profesională pentru tinerii aflați în situații de risc, 3 servicii de case comunitare și locuințe protejate, 3 servicii pentru copii și adulți cu dizabilități vizuale și auditive, 2 spălătorii sociale, o cantină socială, precum și un centru de tip Barnahus în Bălți. Aceste servicii funcționează în 29 de raioane și municipii.

Proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” a demarat în anul 2021 și se va încheia în iulie 2024, cu bugetul total de 3.375.000 euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 3.000.000 euro.

Serviciile sociale de calitate sunt o speranță la o viață mai bună în comunitate pentru multe persoane aflate în dificultate. Ajutarea persoanelor vulnerabile este un pilon fundamental al unei societăți progresive și umane. Solidaritatea statelor-membre ale Uniunii Europene cu persoanele aflate în dificultate este fermă și de neclintit. Prin eforturi comune, putem construi o societate în care predomină incluziunea, toleranța, justiția, solidaritatea și nediscriminarea”, a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Sustenabilitatea serviciilor sociale create sau dezvoltate în cadrul proiectului este crucială. Serviciile dezvoltate sunt preluate de către autoritățile publice, care le gestionează în continuare.

Obiectivul general al Proiectului este să împuternicească organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social să devină piloni în dialogul privind politicile sociale și în construirea de comunități incluzive pentru grupurile vulnerabile. Astfel, la fiecare etapă a proiectului, specialiștii au beneficiat de cursuri pentru formare inițială și continuă, de consiliere și mentorat acordate de Keystone Moldova. Institutum Virtutes Civilis a elaborat împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale o metodologie de calcul a costurilor pentru servicii sociale, care va contribui la dezvoltarea practicilor de contractare a serviciilor.  

Datorită suportului generos al Uniunii Europene și dedicației partenerilor noștri de la Institutum Virtutes Civilis și Keystone Moldova, noi lucrăm la dezvoltarea organizațiilor societății civile din domeniul social, care pot impulsiona schimbările pozitive în comunități. Serviciile sociale accesibile și de înaltă calitate sunt necesare pentru dezvoltarea unei societăți deschise, în care drepturile și libertățile fiecăruia sunt respectate. Una dintre prioritățile Fundației Soros Moldova este să asigure incluziunea fiecărei persoane, pentru a construi împreună o comunitate în care fiecare să aibă resursele necesare și să aibă acces la oportunități și șanse echitabile”, a spus, la evenimentul de totalizare a proiectului, Daniela Vidaicu, directoare executivă a Fundației Soros Moldova.

Pe durata proiectului, 6.739 de persoane din grupurile vulnerabile au beneficiat de servicii sociale, dintre care 58,4% beneficiari sunt din mediul rural și 41,6% – din mediul urban. Majoritatea (74%) beneficiarilor sunt copii și 17% –  persoane în etate.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis” în perioada 2021-2024.

Mai multe detalii: foundation@soros.md