Skip to main content

Sesiuni de instruire în domeniul datelor spațiale pentru reprezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru din Republica Moldova

Principala organizație beneficiară a proiectului Twinning finanțat de UE „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” – Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova – continuă să implementeze misiunile planificate la proiectul pilot și sesiunile de instruire pe parcursul lunilor noiembrie – decembrie 2022, în cooperare cu experții din cadrul Administrației Geodezice de Stat din Croația și Facultății de Geodezie de la Universitatea din Zagreb, Croația. Sesiunile de instruire sunt parte a proiectului pilot desfășurat în cadrul Componentei 3 a proiectului Twinning, scopul căruia este de a demonstra aplicabilitatea a câtorva ghiduri în procesul de lucru cu datele spațiale. Temele pentru cele 3 sesiuni de instruire din ultimele două luni au inclus: 

  • Geo-referențierea datelor spațiale,
  • Dezvoltarea specificațiilor de date spațiale,
  • Armonizarea datelor spațiale.

Participanții la instruire au inclus reprezentanți de la Î.S. INGEOCAD, Î.S. IPOT, Agenția Servicii Publice / Departamentul Cadastru, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor (ASD), Î.S. Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) și primăria mun. Ungheni. Cunoștințele obținute constau din: a) tehnici și particularități de geo-referențiere a datelor spațiale scanate și procesate, b) principiile specificațiilor de date ale INSPIRE și procedura de elaborare a propriilor specificații de date, precum și c) studierea modalității de lucru cu softul de sursă deschisă Humbold Hale în scop de armonizare a datelor. Scopul proiectului pilot este de a ajuta funcționarii din Republica Moldova în activitatea lor zilnică cu date spațiale, rezultând în consolidarea cunoștințelor și capacităților umane, precum și într-o calitate mult mai bună a seturilor de date spațiale și serviciilor asociate interoperabile. 

Proiectul Twinning „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) a Republicii Moldova, în parteneriat cu organizații omolog din Croația, Polonia și Regatul Țărilor de Jos.