Skip to main content

Sănătatea și mediul sunt interconectate strâns: ce putem învăța din actuala criză COVID-19?

LabwaterdayGeorgia 1 0 1 scaled

  • Domenii transversale
  • Societatea Civilă
  • Conectivitate, eficiența energetică, mediul și schimbările climatice
  • Mediul & schimbările climatice
  • Mobilitate & contacte interpersonale
  • Sănătate

Actuala pandemie a coronavirusului a afectat viețile practic a tuturor oamenilor de pe planetă.

Atâta timp cât situația de urgență în sănătate continuă, trebuie să urmăm cu strictețe Orientările și Sfaturile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Între timp, multe țări au început deja discuțiile privind măsurile de redresare post-COVID pentru a sprijini oamenii și economiile.

Fără îndoială, trebuie să ne facem timp pentru a trage învățăminte din situația actuală pentru a ne dezvolta reziliența și, sperăm, pentru a evita crizele viitoare sau cel puțin pentru a le atenua cât mai mult posibil.

Această pandemie a amplificat legătura dintre un mediu sănătos, inclusiv sistemele de aprovizionare cu apă, și sănătatea umană.

Acesta este motivul pentru care răspunsul global al Uniunii Europene la pandemie a vizat apa, cu un pachet de 15,6 miliarde EUR pentru sprijinirea cercetării, sănătății și sistemelor de aprovizionare cu apă. Uniunea Europeană este alături de Partenerii săi din Est  prin asigurarea unui buget total de  962 milioane EUR pentru țările Partenere din Est

Inițiativa Uniunii Europene privind Apa Plus pentru Parteneriatul Estic (EUWI+) este cel mai mare angajament al Uniunii Europene față de sectorul apei din țările Parteneriatului Estic. Proiectul finanțat de UE ajută cele șase țări partenere să își armonizeze legislația cu Directiva-Cadru a UE privind Apa și să elaboreze politici pe termen lung privind apa și practici durabile de gestionare a apelor care să protejeze viețile și sănătatea a milioane de cetățeni din cele șase țări ale Parteneriatului Estic (PaE).

Ecosisteme naturale viabile – condiție prealabilă pentru o populație sănătoasă

Sistemele naturale oferă servicii ecosistemice esențiale, cum ar fi oxigenul, aprovizionarea cu alimente și apa curată. Acesta este un fapt bine-cunoscut. Ceea ce este mai puțin evident este furnizarea de servicii de reglementare și sprijin, cum ar fi condițiile de viață stabile și sigure, conectivitatea habitatelor pentru biodiversitate, reziliența climei, purificarea apei, reglementarea bolilor, combaterea dăunătorilor, reglementarea și atenuarea inundațiilor etc., fără de care supraviețuirea și bunăstarea noastră pur și simplu nu ar fi posibile.

Cu toate acestea, numai sistemele naturale sănătoase pot îndeplini și susține aceste funcții. Din păcate, multe ecosisteme sunt deja puternic perturbate sau suferă de activități umane nesustenabile și de supraexploatare, exagerate și mai mult de schimbările climatice. Există legături puternice între schimbările ecosistemului și bunăstarea oamenilor.

Cum contribuie Inițiativa Uniunii Europene privind Apa Plus la protejarea ecosistemelor acvatice?  Proiectul vizează dezvoltarea unei abordări sistemice față de gestionarea apelor, numită gestionare integrată a resurselor de apă. Această metodă funcționează pentru a consolida echilibrul natural al resurselor de apă în lumina diverselor utilizări umane și pentru a menține și restabili ecosistemele acvatice naturale. Proiectul sprijină cele șase țări partenere în dezvoltarea și adaptarea de noi instrumente și concepte pentru gestionarea integrată a apelor în conformitate cu standardele europene.

Printre conceptele inovatoare din domeniul gestionării apelor, Planificarea Gestionării Bazinelor Hidrografice și monitorizarea ecologică, promovate în Directiva-Cadru a UE privind Apa, sunt esențiale pentru integrarea activităților umane în ecosistemele lor naturale. Datorită Inițiativei Uniunii Europene privind Apa Plus, cele șase țări partenere își dezvoltă capacitățile de a pune în aplicare aceste instrumente de gestionare a surselor de apă, adaptându-le la nevoile și realitățile locale pentru a asigura o dezvoltare durabilă care să asigure sănătatea oamenilor și a mediului.

 

Accesul la apă potabilă sigură – securitatea noastră în perioade de criză

Apa curată și sigură este o necesitate absolută pentru oameni. Fără apă sigură, este imposibil de menținut sisteme de susținere a sănătății și măsuri de igienă de bază pentru prevenirea și combaterea bolilor infecțioase. Dar accesul la apă potabilă sigură nu poate fi asigurat pe tot continentul european. Este necesar un cadru juridic și de reglementare solid, precum și infrastructuri, instalații și resurse umane și financiare pentru a asigura accesul la un sistem bun de alimentare cu apă și salubrizare pentru toată lumea și pentru a fi siguri că acesta furnizează apă de calitate.

Inițiativa Uniunii Europene privind Apa Plus a ajutat Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Republica Moldova și Ucraina să stabilească ținte naționale concrete privind accesul la apă potabilă și canalizare prin mecanismele Convenției Națiunilor Unite privind Apa și Protocolul său privind Apa și Sănătatea.

În cadrul proiectului finanțat de UE, țările PaE și-au consolidat capacitățile de monitorizare a apei și de analize de laborator pentru a asigura date fiabile privind calitatea apei. Aceasta implică reabilitarea rețelelor de monitorizare a apei și sprijinirea renovării laboratoarelor prin furnizarea de echipamente moderne și instruire a personalului.

 

E timpul să reflectăm: ce prețuim și prioritizăm cu adevărat?

O criză de o amploare fără precedent necesită timp de reflecție. Trebuie să facem tot posibilul pentru a preveni o criză viitoare și pentru a construi un viitor mai bun. Știm că sistemele actuale au multe defecte și că activitățile umane au un impact negativ asupra mediului natural. Să dedicăm timp pentru a ne reevalua valorile și pentru a prioritiza ceea ce este cu adevărat important în lumea post-COVID.

Au fost deja stabilite legături cruciale între ecosistemele acvatice bine gestionate și sănătatea oamenilor, ceea ce înseamnă că ar trebui să facem sănătatea o prioritate atunci când gestionăm sursele de apă. Adoptarea și respectarea strictă a soluțiilor bazate pe natură ca principiu director vor fi extrem de benefice pentru redresarea economică și dezvoltarea ulterioară. În plus, sectorul sănătății trebuie să fie implicat în dialogul trans-sectorial și intersectorial pentru a construi și a implementa politici de gestionare a surselor de apă.

Investițiile în apă dau roade: în primul rând, susțin beneficiile economice ale serviciilor ecosistemice ale naturii, protejând biodiversitatea și ecosistemele acvatice care pot acționa ca o soluție-tampon naturală împotriva răspândirii virușilor. În al doilea rând, fac ca sistemele de alimentare cu apă și de tratare a apei să fie mai reziliente la situații de criză, cum ar fi actuala pandemie de COVID-19, permițând accesul echitabil la apă dulce sigură pentru igiena de bază. În cele din urmă, buna gestionare a apelor reduce povara asupra sectorului sănătății: prin îmbunătățirea practicilor de gestionare a apelor, transferul costurilor ascunse către sectorul sănătății publice este redus la minimum.

Multe probleme necesită în continuare colectarea, cercetarea și analiza datelor. Amploarea fără precedent a provocării actuale demonstrează în mod clar că trebuie să lucrăm împreună, să colaborăm mai eficient și să rămânem dedicați obiectivului nostru – oameni sănătoși pe o planetă sănătoasă.

Article published by EUWI+ in English and Russian