Skip to main content

SPRE O TRANSFORMARE VERDE A REPUBLICII MOLDOVA: ANALIZA SITUAŢIEI DIN 2021

A fost lansat Raportul „Spre o Transformare Verde a Republicii Moldova: analiza situației din 2021”, elaborat cu sprijinul EU4Environment, finanțat de către Uniunea Europeană.

Acest raport prezintă un instantaneu al progresului țării către economia verde în perioada 2015-2020, utilizând indicatorii OCDE de creștere verde. Aceasta este și o primă încercare de evaluare a implementării Programului Național de Promovare a Economiei Verzi în Republica Moldova și a Planului său de Acțiuni 2018-20, pe baza indicatorilor de creștere verde. În plus, raportul va sprijini pregătirea noului plan de acțiune privind economia verde pentru 2022- 27 și a Strategiei de mediu 2030.

Ministerele Mediului și Economiei au salutat lansarea Raportului actualizat privind indicatorii de creștere verde și lista de noi indicatori prezentate. Fiind actualizată, această listă servește drept bază pentru evaluarea situației actuale privind promovarea economiei verzi în țara noastră și va constitui un nou punct de plecare pentru elaborarea măsurilor tranziției verzi, inclusiv a indicatorilor de performanță pentru Programul de promovare a Economiei verzi pentru 2022-2027.

Lista de noi indicatori necesari pentru evaluarea schimbării – precum locurile de muncă verzi, serviciile și bunurile verzi, investițiile verzi etc – va fi folosită și pentru luarea deciziilor sau argumentarea asupra anumitor sectoare ale dezvoltării socio-economice a țării la etapa actuală.

Raportul este disponibil în engleză și română.

Platforma digitală de monitorizare a progresului Republicii Moldova către o economie verde, bazată pe Indicatori de creștere verde, a fost dezvoltată și prezentată oficial publicului. Acesta este primul tip de portal web din regiunea Parteneriatului Estic de acest gen.

Această platformă va ajuta Guvernul Republicii Moldova:

◊ Să urmărească progresul tranziției către o economie verde

◊ Să asigure informarea procesului decizional

◊ Să demonstreze responsabilitate

◊ Să crească gradul de conștientizare a publicului cu privire la legăturile dintre creșterea economică și mediu

◊ Să compare progresul între țări.

Platforma este disponibilă în limbile română și engleză pe site-ul Ministerului Mediului.