Skip to main content

Sprijin pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului judiciar din Republica Moldova – planificarea activităților pentru semestrul II

La 13 august, Proiectul „Sprijin pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului judiciar din Republica Moldova” („Proiectul CEPEJ”), care face parte din Parteneriatul Consiliului Europei și al Uniunii Europene pentru Buna Guvernare în Țările Parteneriatului Estic 2019-2021 (PGG II), au organizat a doua întâlnire a Grupului Director.

Întâlnirea a reunit reprezentanți ai principalilor parteneri și beneficiari și a fost dedicată revizuirii planului inițial de lucru prezentat la prima ședință, în lumina modificărilor introduse în cursul implementării activităților sale din cauza circumstanțelor pandemiei COVID-19.

Au fost, de asemenea, discutate riscurile potențiale pentru derularea cuvenită a implementării proiectului și a măsurilor de atenuare. S-a ajuns la concluzia că majoritatea riscurilor sunt destul de teoretice și pot fi atenuate prin eforturi comune în cazul apariției lor.

A fost aprobat Planul de lucru actualizat pentru perioada august – decembrie 2020. Participanții au acordat și o atenție deosebită anumitor activități ale Planului care necesită o creștere a comunicării și a dialogului între unele părți interesate și au convenit să aplice eforturi suplimentare în acest sens cu sprijinul proiectului.

S-a convenit ca a treia ședință a Grupului Director să aibă loc în ianuarie 2021.