Skip to main content

Sprijin european pentru „cartea de vizită” a producătorilor moldoveni

Experți suedezi, lituanieni și letoni vor ajuta Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în procesul de aliniere a legislației naționale la rigorile acquis-ului comunitar în domeniul siguranței produselor alimentare și hranei pentru animale, în sectorul veterinar, sanitar și fitosanitar. Scopul acestui demers este edificarea unui sistem uniform de control al siguranței alimentelor în țara noastră și ajustarea activității operatorilor din sectorul agroalimentar la standardele europene.

Potrivit directorului general ANSA, Gheorghe Gaberi, obiectivul principal este intensificarea capacităților de export a produselor din lanțul agroalimentar, în conformitate cu standardele UE și cerințele Zonei de Liber Schimb, astfel încât operatorii din sectorul agroalimentar să-și ajusteze activitatea la exigențele UE.

Pe lângă alinierea la rigorile acquis-ului comunitar, proiectul reglementează mecanismul intern de control conform principiului ‘de la furcă, la furculiță’„, a declarat prim-ministrul Pavel Filip, prezent la evenimentul de lansare. Premierul a spus că anul trecut exporturile către UE s-au majorat în diverse sectoare, dar a menționat că, pentru extinderea gamei de produse agroalimentare vândute în Europa, este nevoie de un sistem de control al siguranței alimentelor care să se bucure de încrederea agenților economici europeni. În acest sens, „o prioritate este reconstrucția și acreditarea internațională a rețelei naționale de laboratoare”.

ES Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE la Chișinău, a spus la rândul său că ANSA reprezintă cartea de vizită a producătorilor autohtoni, iar reforma instituției va aduce valoare adăugată economiei naționale. „Statistica exportului produselor moldovenești pe piața Uniunii Europene arată o evoluție impresionantă, dar mai presus de statistică se află calitatea acestora”, a spus Ambasadorul european. Tocmai de aceea, potrivit lui, experții care vor ajuta ANSA în acest proces vin din țări care au o vastă experiență în domeniu și sunt gata să o împărtășească.

Proiectul twinning „Suport Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor” are o valoare de două milioane de euro, bani acordați de UE, și o durată de doi ani.