Skip to main content

Sprijinul Uniunii Europene orientat spre  dezvoltarea comunitară și responsabilizarea socială, în cadrul proiectului EU4Accountability

Cetățenii, organizațiile societății civile și  autoritățile locale din cele 10 raioane, beneficiază pe deplin de rezultatele proiectului EU4Accountability și deja au planuri comune pentru dezvoltarea localităților pentru anul următor.

În perioada noiembrie-decembrie, alte câteva proiecte și-au atins obiectivelor trasate și au anunțat rezultatele atinse în comunitățile implicate în proiect. 

Acum, cetățenii municipiului Strășeni beneficiază de un Centru de Informare dotat cu echipament de birou, grație AO „Băștinașii din Strășeni”. Crearea unui spațiu special amenajat a apărut din necesitatea locuitorilor de a accesa rapid informații și de a beneficia de diverse servicii, de a avea un spațiu pentru întâlniri și activități pentru tineri, inclusiv pentru refugiați, de a consolida abilitățile societății civile și implicarea civică. 

AO „Dezvoltare prin Implicare” a sprijinit acțiunile Coaliției locale a ONG-urilor din Cimișlia pentru dezvoltarea societății civile, au amenajat un spațiul special și au îmbunătățit colaborarea și comunicarea eficientă cu APL.

Recent lansat, Civic HUB este un spațiu conceput și destinat activităților OSC, care va coordona punerea în aplicare a Strategiei de dezvoltare a societății civile recent elaborate. Primele rezultate includ organizarea unui concurs de inițiative și soluții inovatoare pentru problemele locale cu participarea tinerilor din Cimișlia.

AO „PROSPECT” a contribuit la transparența și monitorizarea politicilor publice în orașul Cimișlia și satul Selemet. În prezent, ambele localități dispun de săli de ședințe dotate cu echipamente audio-video pentru a implica mai mulți cetățeni și de a spori responsabilitatea autorităților publice. 

AO „Centrul Multifuncțional de Educație, Informare și Cultură”, din orașul Telenești a organizat „Școala Liderilor Comunitari”, un proiect dedicat exclusiv tinerilor, care a creat oportunități de a învăța despre buna guvernare, bugetarea participativă și advocacy, precum și despre cum să organizeze audieri publice. De asemenea, elevii au identificat problemele comunității și au învățat cum să elaboreze proiecte și să mobilizeze comunitatea. Vizita de studiu la Centrul de voluntariat din orașul Bălți, le-a permis să facă schimb de idei cu colegii și să preia cele mai bune practici pentru implementarea inițiativelor sociale.

Localitățile Chițcanii-Vechi și Negureni din raionul Telenești au o viziune strategică de dezvoltare, grație Centrului de Informare și Resurse „PRO BONO”, reprezentanții autorităților locale, cetățenii activi și reprezentanții instituțiilor de învățământ au beneficiat de o serie de instruiri menite să sporească transparența și implicarea în procesul decizional. Prin implicarea activă a cetățenilor, au fost elaborate Strategii de dezvoltare comunitară pentru fiecare localitate. Aceste documente urmăresc să aibă un impact asupra dezvoltării socio-economice, să definească prioritățile și mecanismele de acțiune și să asigure un proces transparent de guvernare locală.

AO „Eternitate” a organizat în raionul Fălești o conferință care a evidențiat rolul crucial al bugetării participative în abordarea necesităților comunității, unde resursele financiare sunt adesea limitate. Proiectul implementat a adus beneficii semnificative, cum ar fi implicarea activă a cetățenilor în viața comunității, consolidarea coeziunii sociale și dezvoltarea durabilă prin proiecte inovatoare. Au fost implementate cu succes proiecte concrete, cum ar fi instalarea urnelor de vot și a stației auto. 

În premieră, în raionul Glodeni a avut loc Forumul Societății Civile – eveniment organizat de AO „Solidarii Neamului” și asociațiile membre ale Consiliului Raional de Participare Glodeni, AO „Bastinasilor Ciuciulea – Vatra de Dor”, AO „Neemia”, AO „Balatina”, AO „Terra Gold”. Partenerii locali și-au propus să consolideze rețeaua sectorului asociativ din raionul Glodeni, pentru a dezvolta un dialog constructiv între societatea civilă și autoritățile publice de nivelul întâi și al doilea. Crearea unei platforme pentru a explora subiecte de interes comun și de importanță vitală pentru comunitate a fost, de asemenea, primordială. Cei 50 de participanți la forum au abordat subiecte precum: aplicarea politicilor europene în raport cu sectorul neguvernamental, practici pozitive în dezvoltarea sectorului asociativ și parteneriatele APL-ONG și rolul acestora în dezvoltarea locală. 

AO „Solidarii Neamului”, din Glodeni a organizat o vizită de studiu la Soroca cu scopul de a face schimb de practici pe probleme de guvernare locală. Au  fost  împărtășite bune practici privind implementarea proiectelor investiționale, dezvoltarea serviciilor sociale create de asociație, vizitarea acestor servicii, succese, provocări și lecții învățate pe parcursul activităților.

AO „ActiveWomen” a participat la Consiliul Raional de Participare din Cahul, pentru a discuta despre Parteneriatele locale pentru buna guvernare; egalitatea și diversitatea în crearea parteneriatelor și sprijinul UE pentru buna guvernare, printre alte subiecte. În plus, Asociația a instalat panouri de informare în comuna Zîrnești. 

AO „Terra Gold din Glodeni”, a organizat o vizită de schimb de experiență care a avut loc la Trebujeni, Orhei, unde a venit un grup de elevi de la Liceul ,,Dimitrie Cantemir” din localitatea ,,Dimitrie Cantemir” din Orhei.  În cadrul acestei vizite, elevii au discutat despre activitățile pe care le desfășoară în cadrul instituției, precum și despre implicarea lor în societate.

Datorită proiectului, Asociația Băștinașilor Ciuciulea – Vatra de Dor, a crescut accesul la informații pentru persoanele cu dizabilități prin adăugarea de plugin-uri pe site-ul primăriei pentru a facilita citirea informațiilor de către persoanele cu deficiențe de vedere și auz.

Asociația „Cutezatorul” a organizat audieri publice pe marginea proiectului de buget al raionului Fălești pentru anul 2024, organizat de Consiliul Raional Fălești. Anterior, asociația a organizat în Taxobeni, Fălești, un seminar pentru reprezentanții APL și ai societății civile pe tema bugetului participativ, cu privire la bugetarea participativă și a prezentat experiența Primăriei Fălești în organizarea și desfășurarea procesului de bugetare participativă, construcție și lansare, cu sprijinul cetățenilor și al proiectului. 

AO „Bizim Geleceemiz” a găzduit cu succes conferința de sinteză a proiectului. Ca urmare a dezvoltării proiectului, a fost semnat un acord de cooperare între ONG și Primăria comunei Svetliy, precum și elaborată Strategia de dezvoltare instituțională a BIZIM GELECEEMIZ SA pentru perioada 2023-2027.

De asemenea, în cadrul proiectului a fost lansat un GHID DE BUNE PRACTICI privind buna guvernare și bugetarea participativă la nivel local, elaborat de AO Caroma Nord, care explică și exemplifică rolul participanților direcți și indirecți în procesul de guvernare, esența bunei guvernări, exemple de bune practici al procesului de guvernare, aspecte legale necesare pentru implementarea la nivel de APL al procesului de bugetarea participativă, responsabilitate socială și importanța actorilor comunitari în dezvoltarea localității.Tot în acest GHID este prezentat un cadrul de reglementare care facilitează cooperarea eficientă dintre OSC și APL.

Proiectul „EU4Accountability”, se derulează în perioada 2022-2024, este finanțat de Uniunea Europeană, este implementat de un consorțiu format din trei organizații: Asociația Europeană pentru Democrație Locală, Parteneriatul European pentru Democrație și People in Need Moldova, se extinde în 10 raioane (Cahul, Comrat, Cimișlia, Fălești, Florești, Glodeni, Râșcani, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești) și prevede un buget total de 1,6 milioane de euro.

Autoritățile Publice Locale, EU4Accountability, ONG