Skip to main content

Aplicarea eficientă a legislației și politicii de concurență în conformitate cu cele mai bune practici ale UE – sesiuni de informare și instruire pentru instituțiile de stat din Republica Moldova

Procesul de aproximare legală în Republica Moldova nu poate fi înțeles doar ca un proces de aliniere a cadrului legislativ – drepturile și obligațiile prevăzute de Acordul de Asociere implică și o implementare eficientă, întrucât este mai mult decât evident că fiecare sistem juridic poate fi considerat eficient doar atunci când este implementat eficient.

Această observație specifică este și mai importantă dacă ținem cont de faptul că Republica Moldova a obținut statutul de țară- candidat la UE, astfel nivelul de aproximare legală și mai ales implementarea acesteia devenind subiectul negocierilor de (pre) aderare. Primul element important va ține de procesul de screening, care va avea un efect influent asupra stabilirii criteriilor de referință aferente, în special în capitolul 8 (Concurență și ajutor de stat).

Având în vedere importanța Legii și Politicii Concurenței atât în ceea ce privește competitivitatea economiei naționale, cât și în ceea ce privește procesul de aderare, proiectul finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală” (în continuare – Proiect) include o serie de evenimente specifice individualizate de susținere pentru Consiliul Concurenței al Republicii Moldova în domeniul transferului celor mai bune practici de aplicare a legii concurenței (antitrust) ale statelor membre UE. Activitățile planificate au fost acceptate de Președintele Consiliului Concurenței, domnul Alexei Ghertescu, care s-a dovedit a fi un partener de încredere atât pentru activitățile Proiectului, cât și pentru experții Proiectului.

La ultima masă rotundă s-a discutat manualul de aplicare a legislației în domeniul concurenței. Evenimentul a avut loc la 25 octombrie 2022 și a oferit o discuție interactivă privind diferite aspecte ale procesului de implementare a procedurilor de aplicare a legii în domeniul concurenței, detectarea și evaluarea potențialelor încălcări ale legii concurenței, precum și controlul concentrărilor. Manualul a fost elaborat luând în considerare prevederile cadrului juridic actual privind domeniul concurenței în Republica Moldova, precum și cele mai bune practici atât ale Comisiei Europene în materie de concurență, cât și ale statelor membre UE, precum și jurisprudența relevantă a Curții Europene de Justiție. O atenție deosebită a fost acordată deciziilor „Reper” ale Curții Europene de Justiție, mai ales că pe viitor Consiliul Concurenței al Republicii Moldova se va referi la deciziile acestora, precum și la deciziile Curții Europene de Justiție și/sau ale Comisiei Europene.

Dacă masa rotundă privind manualul de aplicare s-a concentrat mai ales pe implementarea eficientă a cadrului legislativ actual al concurenței, precum și pe prevenirea potențialelor greșeli de procedură, masa rotundă specială privind manualul Dawn- raid (inspecții inopinate) a oferit colegilor din Consiliul Concurenței instrucțiuni specifice pentru investigații eficiente inopinate. Detectarea încălcărilor de concurență nu este o muncă ușoară și obținerea accesului la documentele care sunt inevitabil necesare pentru evaluarea potențialelor încălcări reprezintă o provocare solicitantă. Consiliul Concurenței are deja experiență în ceea ce ține de inspecțiile inopinate, astfel masa rotundă a generat o discuție fructuoasă privind provocările specifice – o discuție a tuturor provocărilor și obstacolelor relevante reprezintă o valoare adăugată specială în comparație cu o potențială prezentare ex catedra.

Detectarea încălcărilor în domeniul concurenței reprezintă o provocare specifică pentru toți agenții de concurență, nu doar pentru Consiliul Concurenței din Moldova. Obținerea probelor privind potențialele încălcări este aspectul cel mai dificil. Cu toate acestea, deja evaluarea inițială a eșecurilor pieței respectiv, a potențialelor distorsiuni ale pieței, reprezintă o provocare specifică și, de aceea, anchetele privind piața sunt de o importanță maximă nu doar pentru Consiliul Concurenței, ci și pentru toți gardienii interesului public.

O piață competitivă oferă tuturor părților interesate condiții de concurență echitabile, iar consumatorilor un raport preț/calitate rezonabil și o alegere în funcție de nevoile și puterea lor de cumpărare. O piață competitivă depinde, de asemenea, de utilizarea eficientă a fondurilor publice, adică de utilizarea transparentă și eficientă a achizițiilor publice. Faptul în Uniunea Europeană cheltuielile ce țin de achizițiile publice depășesc 14% din bugetul total, subliniază cât de important este să putem estima volumul pieței precum și să identificăm potențiale neajunsuri, eșecuri și distorsiuni. Indicatorii economici și structurali reprezintă un instrument perfect, dar foarte solicitant pentru a obține o imagine clară a situației pieței.

Masa rotundă privind indicatorii economici și structurali care a avut loc la 27 octombrie 2022 a oferit o imagine de ansamblu extinsă asupra indicatorilor, modalității de utilizare a acestora pentru a înțelege starea actuală a pieței, precum și a face evaluarea economică a dezvoltării pieței, a potențialelor distorsiuni. și elementelor care pot împiedica circumstanțele pieței.

Și această masă rotundă a fost una foarte dinamică, cu o mulțime de opinii diferite cu privire la modul de identificare și utilizare a indicatorilor specifici. Acest format s-a dovedit a fi instrumentul perfect pentru a îmbunătăți cunoștințele actuale privind evaluarea situației pieței, atât în ceea ce ține de problemele de concurență, cât și problemele de achiziții publice.

Manipularea licitațiilor (licitație coluzivă) în calitate de comportament specific dăunător a fost subiectul unor cursuri speciale livrate în iulie. Follow-up-ul acestor cursuri este planificat pentru luna decembrie acestui an și va include abordarea în detaliu a instrumentele de detectare a fraudării licitațiilor, precum și de promovare a combaterii acesteia. Instruirile de specialitate din iulie, precum și mesele rotunde menționate au oferit o bază importantă pentru activitățile planificate în viitor.

Mesele rotunde menționate mai sus au dus la un interes extins al beneficiarilor (personalul Consiliului Concurenței) privind asistența suplimentară din partea experților echipei de proiect, precum și au subliniat faptul că există un nivel considerabil de expertiză care ar trebui să fie îmbunătățit cu sprijinul proiectului.

Activitățile proiectului axate pe asistența Consiliului Concurenței, precum și a altor părți interesate aferente reprezintă o valoare adăugată excelentă pentru viitoarele negocieri de aderare și pregătirea pentru procesul de screening, precum și pentru viitorul proiect de asistență tehnică.

Conform experienței de cooperarea extinsă cu Consiliul Concurenței și a discuțiilor de fond în cadrul meselor rotunde, se poate concluziona că potențiala asistență tehnică va oferi sprijin la un nivel mai ridicat de transpunere a acquis-ului UE, implementare eficientă și în procesul preconizat al negocierilor de aderare, un sprijin credibil pentru redactarea documentelor de poziție, precum și a altor activități legate de acestea.