Skip to main content

Colectarea de date privind egalitatea, elaborarea de politici și ghidare în rândul instituțiilor de egalitate din Europa de Sud-Est dotate cu noi instrumente pentru abordarea discursului de ură

Cel de-al treilea și ultimul atelier de lucru pe tema „Abordarea discursului de ură prin îmbunătățirea colectării de date” pentru instituțiile de egalitate din Balcanii de Vest și din țările Parteneriatului Estic, a avut loc în perioada 18-19 octombrie 2022, la Strasbourg. Ca și alte două evenimente precedente pe această temă în anul curent (Iunie, Iulie 2022), dar și în conformitate cu asistența din ultimii ani, care abordează alte unghiuri de răspuns la discursul de ură, acest eveniment a asigurat continuarea prezentării standardelor de egalitate și de combatere a discriminării, corelând bunele practici și instrumentele de colectare a datelor importante pentru combaterea discursurilor de ură, dar și a infracțiunilor motivate de prejudecată.

Evenimentul s-a axat pe stabilirea unei legături clare între colectarea datelor relevante, evaluarea datelor colectate și elaborarea de politici adecvate. De asemenea, s-a acordat o atenție deosebită problemei sub-raportării și eforturilor importante ale organizațiilor societății civile din Europa în această privință, pentru colectarea de date și pentru a sprijini grupurile vulnerabile și victimele discursurilor de ură și ale infracțiunilor motivate de prejudecată. În plus, una dintre sesiuni a acoperit activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului și principalele surse de informații în jurisprudența din domeniul discriminării și în cazurile de discurs de ură, relevanța datelor și a statisticilor naționale, toate contribuind la stabilirea standardelor și la dezvoltarea jurisprudenței în aceste domenii.

Participanții au făcut schimb de experiență și practici ale instituțiilor pe care le reprezintă, în ceea ce privește documentarea și combaterea discursului de ură și a efectelor acestuia în mediul offline și online. Odată cu utilizarea internetului, informațiile sunt partajate mult mai rapid, oferind multe oportunități, dar generând și unele riscuri, în special în ceea ce ține de partajarea conținutului dăunător. Este important nu doar să se înregistreze și să se clasifice cazurile de discursuri de ură, ci și să se înțeleagă impactul negativ al unui astfel de discurs asupra celor care sunt vizați, în cea mai mare parte grupuri vulnerabile, cum ar fi minoritățile.

Monitorizarea și analiza continuă a discursurilor de ură sunt esențiale pentru stabilirea bazei pentru elaborarea unor legi și politici eficiente. Activitățile de monitorizare ar trebui să fie continue și utilizate nu numai pentru a stabili, dar și pentru a îmbunătăți politicile existente și impactul acestora, pentru a sensibiliza toți actorii și publicul larg – încurajând educarea, utilizarea contra-narațiunii și a discursului alternativ. Interacțiunea dintre organele de egalitate, sistemul judiciar, organizațiile societății civile și alți actori relevanți, este fundamentală pentru crearea unui mediu pașnic de existență și menținerea unui mediu favorabil drepturilor omului.

Această serie de ateliere pentru organele de egalitate a contribuit la realizarea de progrese și avansarea în combaterea inegalității și a urii prin intermediul unei abordări bazate pe drepturile omului. Formatul regional de cooperare între organele de egalitate a favorizat, în același timp, o platformă pentru schimbul de informații cu privire la standardele Europene/internaționale aplicabile, orientări, exemple de bune practici, dar și pentru discutarea provocărilor și a posibilităților de îmbunătățire prin schimb de experiență și suport reciproc.

Această activitate a fost organizată în cadrul acțiunii “Promovarea diversității și egalității în Balcanii de Vest” (“programul Facilitatea Orizontală pentru Balcanii de Vest și Turcia 2019-2022) și proiectul “Consolidarea accesului la justiţie prin mecanisme de remediere non-judiciară pentru victimele discriminării, ale discursului instigator la ură și ale infracţiunilor motivate de prejudecată în Parteneriatul Estic” (programul “Parteneriatul pentru Buna Guvernare II 2019-2022), inițiative comune ale Uniunii Europene și Consiliului Europei, implementate de Consiliul Europei.