Skip to main content

Monitorizarea apei pentru protecția sănătății și accesibilitatea datelor de mediu în Moldova susținută de EU4Environment Water and Data

Monitorizarea COVID-19 în apele reziduale

Un medic microbiolog de la Agenția Națională de Sănătate Publică a efectuat prima monitorizare din țară a virusului SarsCov-2 în apele reziduale din sistemul de canalizare al municipiului Chișinău cu sprijinul programului EU4Environment Resurse de Apă și Date de Mediu.

Cu sprijinul programului, patru țări partenere estice (Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Republica Moldova) au dezvoltat un concept de monitorizare a COVID-19 (eșantionare, analiză și evaluare) sub îndrumarea experților de la Agenția Austriacă de Mediu și Universitatea de Tehnologie din Viena.

În următoarele luni, EU4Environment Resurse de Apă și Date de Mediu îi vor ajuta pe experții din Moldova să implementeze practica în mod permanent și să-i instruiască în interpretarea datelor. În paralel, eșantionarea va fi extinsă pentru a crește acoperirea monitorizării COVID-19. Acest lucru va îmbunătăți monitorizarea pandemiei pentru protecția generală a sănătății în fiecare țară și chiar la nivel internațional.

Dezvoltarea unui sistem integrat de date de mediu

În perioada 10-11 octombrie, experții de la Oficiul Internațional pentru Apă (Franța) s-au aflat în Republica Moldova pentru a se întâlni cu experții moldoveni de la Agenția de Mediu și alte instituții guvernamentale din subordinea Ministerului Mediului al Republicii Moldova.

EU4Environment Resurse de Apă și Date de Mediu sprijină Republica Moldova în dezvoltarea unui Sistem integrat de date de mediu. Acest lucru va îmbunătăți colectarea, schimbul și utilizarea datelor și informațiilor de mediu de către instituțiile relevante, precum și va facilita accesul public la informațiile privind datele de mediu.

Informații generale

Programul EU4Environment Resurse de Apă și Date de Mediu își propune facilitarea transformării ecologice a Țărilor Partenere Estice ale UE, în conformitate cu Pactul Verde European și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD). Activitățile programului sunt grupate în jurul a două obiective specifice: 1) sprijinirea unei utilizări mai durabile a resurselor de apă și 2) îmbunătățirea utilizării datelor de mediu solide și disponibilității acestora pentru factorii de decizie și cetățeni. Acesta asigură continuitatea fazei a II-a a Sistemului Comun de Informații de Mediu și a Inițiativei pentru Apă a UE plus pentru programele Parteneriatului Estic. Programul este implementat de cinci organizații partenere: Agenția de Mediu Austria (UBA), Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA), Oficiul Internațional pentru Apă (OiEau) (Franța), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE). Programul este finanțat în principal de Uniunea Europeană și cofinanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și Agenția Franceză de Apă Artois-Picardie, pe baza unui buget de 12,75 milioane EUR (contribuție UE de 12 milioane EUR). Perioada de implementare este 2021-2024.

Pentru mai multe informații, accesați

https://www.eu4waterdata.eu/en/