Skip to main content

Părțile interesate se întâlnesc pentru a îmbunătăți capacitatea de angajare a tinerilor, ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul în Moldova

Stakeholders meet to improve youth employability, employment, and entrepreneurship in Moldova

Programul EU4Youth, cofinanțat de UE, faza a III-a a programului EU4Youth pentru ocuparea forței de muncă și antreprenoriat în rândul tinerilor, a organizat un Grup Național de Coordonare în Moldova la 14 martie 2023. Reprezentanții din sectorul public, privat și sectorul terțiar au discutat despre politica, legislația, planurile de acțiune, strategiile și parteneriatele relevante pentru a îmbunătăți capacitatea de angajare a tinerilor, ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul în țară.

Șomajul în rândul tinerilor rămâne o problemă importantă de rezolvat

Prea mulți tineri sunt inactivi. Numărul tinerilor NEETs (care nu urmează o formă de învățământ, nu au un loc de muncă sau o formare profesională) a ajuns la aproximativ 26,7%. Acest lucru ar putea fi cauzat din cauza tranziției complicate de la educație la piața muncii, a condițiilor economice, cum ar fi cererea scăzută, șomajul ridicat, salariile mici sau lipsa de informații cu privire la oportunitățile de carieră.

În scopul îmbunătățirii acestei situații, programul EU4Youth Faza III, cofinanțat de UE, a organizat un Grup Național de Coordonare în Moldova. Aici, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, ai întreprinderilor și ai ONG-urilor aprobă împreună acțiunile și planurile pentru a crea un mediu mai propice pentru succesul ocupării forței de muncă și antreprenoriatului în rândul tinerilor din Moldova.

„Ambiția noastră de astăzi este de a aduce împreună și de a facilita discuțiile pentru a mobiliza resurse în abordarea direcției politice privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Pe termen lung, credem că acest grup poate evolua într-un organism permanent care să dezvolte în continuare politicile de ocupare a forței de muncă pentru tineri în țările respective”, declară Erikas Jankauskas, expert al proiectului EU4Youth din cadrul Agenției Centrale de Management al Proiectelor, în timpul ceremoniei de deschidere a evenimentului.

Cooperarea intersectorială pentru cele mai bune soluții pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Șomajul în rândul tinerilor are un impact asupra întregii națiuni. Prin urmare, este necesară expertiza diferitelor părți interesate pentru a asigura cele mai bune și mai bine puse la punct soluții. De asemenea, Grupul Național de Coordonare va fi necesar la primii pași în ceea ce privește inițiativele locale de tip Garanția pentru tineret.

Grupul Național de Coordonare din Moldova include experți din partea Asociației Businessului European (EBA) Moldova, Agenției Naționale pentru Tineret, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrului pentru Educație Antreprenorială și Suport în Afaceri, Fundației pentru Educație și Dezvoltare, Platformei Naționale pentru Antreprenoriat Social, Centrului de Informare și Resurse „Pro Bono”, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Centrale de Management al Proiectelor, precum și echipa EU4Youth Faza III – Ocuparea Forței de Muncă și Antreprenoriat.

Cum va continua să funcționeze Grupul Național de Coordonare?

De două ori pe an, Grupul Național de Coordonare va oferi feedback și va aproba acțiunile și planurile programului EU4Youth, fără a exclude discuțiile privind alte subiecte relevante pentru prioritățile membrilor grupului.

Președinția Grupului Național de Coordonare este atribuită Ministerului Muncii și Protecției Sociale, vicepreședinția Consiliului Național al Tineretului din Moldova, iar secretariatul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Moldova. În timp ce președinția și vicepreședinția vor avea loc prin rotație anuală, secretariatul va fi gestionat în comun de Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă și de programul EU4Youth Faza III – Ocuparea Forței de Muncă și Antreprenoriat, implementat de Agenția Centrală de Management al Proiectelor. Începând cu decembrie 2024, Grupul Național de Coordonare va fi transferat definitiv Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă.

Despre acțiune

Programul de ocupare a forței de muncă și antreprenoriat pentru tineret EU4Youth, cofinanțat de UE, faza a III-a, se concentrează pe trei aspecte principale: schema de granturi (Componenta 1), asistență tehnică (Componenta 2) și schema de burse (Componenta 3). Aceste instrumente contribuie la dezvoltarea de competențe specifice pentru activarea tinerilor, la crearea de structuri instituționale și de structuri pentru punerea în aplicare a politicii de ocupare a forței de muncă pentru tineri și la consolidarea înțelegerii politicilor europene și a guvernanței în rândul tinerilor din țările partenere din est.

Acțiunea urmărește următoarele obiective specifice:

• Promovarea competențelor digitale, de tranziție ecologică, antreprenoriale și de gestionare a carierei pentru tineri;

• Dezvoltarea de parteneriate intersectoriale între ONG-uri, instituții publice și private în domeniul capacității de inserție profesională și al dezvoltării carierei pentru tineri, în special pentru cei dezavantajați;

• Consolidarea capacităților structurale ale principalelor instituții pentru ofertele în vederea ocupării unui loc de muncă, a continuării studiilor, a uceniciei sau a stagiului (pilotarea schemelor de tip Garanția pentru tineret în țările Parteneriatului estic (EaP));

• Consolidarea înțelegerii politicii și guvernanței europene în rândul tinerilor din cadrul Parteneriatului estic.