Skip to main content

Realizările LEADER în Moldova și perspectivele de viitor privind dezvoltarea rurală abordate la Conferința LEADER UE-Moldova, ediția a II-a

În perioada 6-7 octombrie, 2022, peste 400 de oaspeți naționali și internaționali s-au întrunit la cea de-a II-a ediție a Conferinței LEADER UE-Moldova, care a oferit o platformă de discuții și schimb de experiență privind provocările de dezvoltare a comunităților din zonele rurale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor interesate în împărtășirea experienței LEADER din Moldova și din UE, inclusiv Comisia Europeană, autorități centrale din Republica Moldova, rețelele europene LEADER, precum și reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din Moldova și din Europa. Oaspeți din România, Ucraina, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Grecia, Franța, Germania, Macedonia de Nord, Georgia și Armenia s-au alăturat evenimentului, aducând o perspectivă mai amplă asupra procesului de dezvoltare rurală în Europa și făcând un schimb de bune practici și idei privind modalități de dezvoltare a comunităților.

Începând cu luna iunie 2022, abordarea LEADER în Moldova a evoluat la un program național administrat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, poziționând astfel Republica Moldova drept prima și unica țară din afara Uniunii Europene care implementează abordarea LEADER ca instrument de politici publice pentru dezvoltare rurală. În acest context, evenimentul a promovat LEADER ca un instrument de succes privind dezvoltarea rurală și a consolidat relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în parcursul său de integrare în UE.

„Una dintre prioritățile de bază ale Uniunii Europene este de a lucra cu comunitățile locale pentru a livra beneficii tangibile populației. Cu o experiență de 30 de ani în UE, abordarea LEADER este recunoscută ca un instrument important al mobilizării și împuternicirii comunității pentru o dezvoltare rurală durabilă. Credem că instituționalizarea abordării LEADER în Moldova este un reper-cheie pe drumul European al țării,” a menționat Lawrence Meredith, Directorul pentru Vecinătatea Estică și Consolidarea Instituțională, DG NEAR, Comisia Europeană.

În cadrul evenimentului, oaspeții au participat la ateliere tematice moderate de către GAL-urile din Moldova și partenerii acestora, abordând subiecte legate de inovații, turismul rural, implicarea tinerilor în zonele rurale, antreprenoriatul social și perspective de viitor privind dezvoltarea rurală. Totodată, evenimentul a oferit și un spațiu de interacțiune și schimb de experiență cu parteneri din străinătate, inclusiv din România, Ucraina, Georgia, Armenia, Estonia, Polonia, Macedonia de Nord și Letonia, care au moderat ateliere de lucru tematice pe subiecte legate de înființarea platformei EaP – EU LEADER și cooperarea GAL-urilor, digitalizare, smart village și monetizarea produselor culturale, family farm și dezvoltare rurală, precum și crearea unui eco-muzeu. Atelierele de lucru au permis GAL-urilor din Moldova să pună în discuție subiecte de dezvoltare rurală și să identifice soluții de îmbunătățire a proceselor la nivel local.

În cadrul Conferinței, reprezentanții a peste 45 de GAL-uri din Republica Moldova și-au etalat produsele în cadrul unui târg în aer liber, care a promovat tradițiile și turismul rural, precum și importanța susținerii vânzărilor de produse locale. Totodată, în cea de-a 2-a zi a Conferinței, invitații și partenerii internaționali au participat în vizite de studiu organizate de GAL-urile Movila Măgura, Lunca Bâcului și Coline Tigheciuliui, în cadrul cărora oaspeții s-au familiarizat cu activitatea GAL-urilor din Republica Moldova și proiectele de dezvoltare comunitară, implementate la nivel local.

Cea de-a 2-a ediție a Conferinței LEADER UE-Moldova a fost organizată de către Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Rețeaua Națională LEADER, în cadrul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – Asistența Poloniei; și implementat de GIZ, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.