Skip to main content

SUPORTUL UNIUNII EUROPENE A CONTRIBUIT LA ATINGEREA ÎN 2020 A UNUI NIVEL RECORD DE ÎNCREDERE A CETĂȚENILOR ÎN POLIȚIE

La 6 august 2019 Asociația Promo-LEX a organizat un eveniment public dedicat prezentării Raportului nr. 5 privind Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova. Raportul a fost realizat în cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei poliției în Republica Moldova”, implementat în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021 cu suportul financiar al Uniunii Europene. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

Evenimentul a avut loc la sediul Inspectoratului General al Poliției, fiind prezenți Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, Ianuș Erhan; Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Marin Maxian; Șeful adjunct al Secției Operațiuni din cadrul Delegației UE în Moldova, Barnauskas Gintautas; Directorul Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii a Ambasadei SUA, Brett Rose; Directorul de program în cadrul Asociației Promo-LEX, Nicolae Panfil, dar și alți experți naționali.

Conform Raportului nr. 5, până la sfârșitul anului 2020, din total de 31 de subacțiuni care urmau a fi realizate, au fost executate pe deplin doar 12 (38,7%), alte 12 au fost realizate parțial (38,7%), iar 5 subacțiuni (16,1%) au rămas nerealizate. Două subacțiuni (6,5%) nu au putut fi evaluate din cauza indicatorilor nemăsurabili.

Principala realizare în implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției pe parcursul anului 2020 o reprezintă atingerea țintei de 41% încredere a cetățenilor în Poliție, indicator stabilit în Acordul de finanțare al Programului „Suport pentru reforma Poliției”, încheiat între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Moldova. Alte realizări în implementarea Strategiei țin de reducerea timpului mediu de reacționare la apelurile cetățenilor; darea în exploatare a 19 sectoare de poliție din cadrul Inspectoratelor de Poliție din țară; crearea și dezvoltarea sistemului de comunicații pentru scopurile operaționale ale Poliției, precum și dotarea cu echipamente TETRA a subdiviziunilor specializate și teritoriale.

Totuși, unele prevederi ale Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 au rămas nerealizate în anul 2020. Principala restanță din 2020 evidențiată de experții Promo- LEX se referă la omiterea desconcentrării activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției.

În cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei poliției în Republica Moldova” au fost realizate anterior alte 4 rapoarte, urmând ca până la sfârșitul proiectului să fie realizat și prezentat public un raport totalizator de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016-2020.