Skip to main content

Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE

Proiectul Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană, a fost implementat în perioada 16 septembrie 2017 – 15 decembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei. Proiectul a implementat cu succes 126 de misiuni în cadrul a 70 de activități, cu implicarea a 66 de experți din șapte state membre UE.  În rezultatul desfășurării acestor activități, proiectul a contribuit la consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE, din perspectiva dezvoltării capacităților instituționale și umane. 


Proiectul a elaborat propuneri de modificare a Regulamentului Parlamentului, care au fost incluse  în proiectul de lege nr.374 din 2 noiembrie 2018, urmând să fie adoptate de către Parlament. Totodată, proiectul a desfășurat 50 de evaluări a 21 de proiecte de lege și a reușit să obțină rezultate legislative tangibile, astfel recomandările proiectului au fost adoptate ca amendamente la proiectele de lege, cum ar fi de exemplu: proiectul de lege cu privire la eficiența energetică; proiectul de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete; proiectul de lege privind concesiunile de lucrări și servicii; etc. În plus, proiectul a organizat 43 de activități de instruire, la care au participat 144 de funcționari ai Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova și 43 de reprezentanți ai Cancelariei de Stat și ministerelor de resort. 

Proiectul a fost evaluat pozitiv nu doar de către partenerii de implementare, dar și de Uniunea Europeană. În luna iulie 2019, dna Natália Švecová, Consilierul Rezident al proiectului Twinning, a prezentat rezultatele proiectului la Bruxelles, în cadrul conferinței de lansare “Inter pares: Parlamente în parteneriate”.