Skip to main content

UE alocă 75 de milioane de euro Moldovei pentru a sprijini reziliența societății și a statului

Astăzi, UE a acordat Republicii Moldova un grant de sprijin bugetar în mărime de 75 de milioane de euro (sub forma unui „Contract de consolidare a statului și a rezistenței”). Acest pachet de ajutor va sprijini țara să facă față multiplelor repercusiuni în sectorul energetic cauzate de agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei. În special, va contribui la atenuarea consecințelor socio-economice ale prețurilor ridicate la energie asupra celor mai vulnerabili cetățeni și va atenua presiunea economică asociată cu găzduirea și susținerea refugiaților. De asemenea, va contribui la consolidarea redresării socio-economice pe termen lung, a securității energetice și a tranziției energetice a Republicii Moldova.

Acesta este al doilea sprijin bugetar oferit de către UE în ultimele 8 luni pentru a răspunde la creșterea costurilor energetice, precum și consecințele drastice al războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Împreună cu primul pachet de ajutor în mărime de 60 milioane euro, aprobat în decembrie 2021, acesta atinge suma totală de 135 milioane euro pentru sprijinul bugetar acordat Moldovei de către UE în sectorul energetic.

Comisarul European pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a anunțat acest pachet de ajutor la Conferința ministerială a Platformei de Sprijin pentru Moldova din 15 iulie de la București: „UE este alături de Republica Moldova în aceste vremuri dificile. Continuăm să oferim sprijin pentru a ajuta țara să facă față consecințelor drastice al războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, în special în domeniul securității energetice. Solidaritatea europeană cu Republica Moldova este neclintită.”

Plata efectuată astăzi vine în urma debursării recente a 50 milioane euro din pachetul de asistența macrofinanciară acordată Republicii Moldova, din care 35 milioane euro sunt împrumuturi pe termen lung în condiții preferențiale și 15 milioane euro sub formă de granturi. Aceasta este prima plată efectuată din noul pachet de asistența macrofinanciară acordată Moldovei în valoare de 150 milioane euro, care a intrat în vigoare la 18 iulie 2022 și este disponibilă pentru doi ani și jumătate.

De asemenea, UE a oferit a oferit Republicii Moldova un ajutor de urgență care include:

  • 13 milioane euro ca asistență umanitară, pentru a oferi sprijin de urgență la punctele de trecere a frontierei, punctele de tranzit și centrele de primire, precum și pentru a asigura condiții de viață de bază refugiaților strămutați în prezent în Moldova;
  • 15 milioane euro pentru a sprijini atât prelucrarea cu demnitate și eficiență a cererilor pentru refugiați, cât și tranzitul și repatrierea în condiții de siguranță ale cetățenilor țărilor terțe, în strânsă colaborare cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM);
  • 15 milioane euro pentru a sprijini Misiunea de Asistență la Frontieră a UE (EUBAM). Misiunea și-a redirecționat recent activitățile pentru a asista polițiștii de frontieră moldoveni să gestioneze sosirea refugiaților. Misiunea va colabora strâns cu Frontex, care își intensifică desfășurarea în țară, în urma Acordului privind statutul referitor la cooperarea Frontex în materie de gestionare a frontierelor, semnat la 17 martie 2022 de către UE și autoritățile moldovenești. Mandatul EUBAM a fost, de asemenea, îmbunătățit, oferind posibilități de a obține competențe executive pentru controlul la frontieră. Acest lucru va permite personalului EUBAM să participe direct la controlul la frontieră, dacă este necesar, și să completeze echipele de gestionare a frontierelor ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex);
  • Prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, deja 19 țări (18 state membre plus Norvegia) au oferit cantități mari de articole pentru adăposturi, aprovizionare cu energie și ajutor medical. Și Comisia a mobilizat echipamente medicale din stocurile medicale ale rescEU aflate în Ungaria și în Țările de Jos.

Pe lângă gestionarea crizei, UE continuă să sprijine reziliența pe termen lung a Moldovei, în special prin intermediul planului economic și de investiții din cadrul Parteneriatului Estic, cu scopul de a mobiliza aproximativ 3,4 miliarde euro sub formă de investiții publice și private pentru cinci direcții emblematice: sprijin pentru IMM-uri, facilitarea comerțului, eficiența energetică, conectivitate și dezvoltarea capitalului uman. Săptămâna trecută, Banca Europeană de Investiții și Moldova au convenit asupra unui împrumut în valoare de 150 milioane EUR pentru conectarea Moldovei la rețeaua TEN-T.

Context

Începând cu 24 februarie 2022, agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei a avut consecințe devastatoare, în special pentru poporul ucrainean. Peste patru milioane de refugiați au fugit de război, ceea ce a reprezentat și o provocare clară pentru țările învecinate. De la începutul agresiunii, Moldova a primit un număr mare de refugiați care fug de bombele rusești. Cu o sută de mii de refugiați din Ucraina care se află în prezent în Moldova, aceasta este țara cu cei mai mulți refugiați pe cap de locuitor, fiind în același timp nevoită să gestioneze de două ori mai mulți refugiați care tranzitează teritoriul său.

Platforma de sprijin pentru Moldova

Platforma de sprijin pentru Moldova este un instrument interguvernamental menit să ajute țara să depășească provocările considerabile rezultate în urma invaziei militare a Rusiei în Ucraina vecină. Platforma a fost lansată la Berlin pe 5 aprilie 2022. O conferință de monitorizare privind oferirea de sprijin suplimentar pentru Moldova a fost organizată la București pe 15 iulie. Până în prezent, donatorii internaționali și bilaterali s-au angajat să ofere Moldovei aproximativ 1,3 miliarde euro de ajutor suplimentar în cadrul a cinci domenii prioritare – asistență umanitară, gestionarea frontierelor, redresare economică și reziliență, justiție, energie. O a șasea prioritate, axată pe reforma administrației publice și gestionarea finanțelor publice, a fost adăugată cu ocazia celei de-a doua întruniri a Platformei de la București.

Pentru mai multe informații accesați: Moldova (europa.eu)