Skip to main content

UE-Moldova: Comisia propune majorarea asistenței macro-financiare pentru Moldova cu până la 145 de milioane de euro

Comisia propune majorarea asistenței macro-financiare pentru Moldova cu până la 145 de milioane de euro

Astăzi Comisia propune să sporească cu până la 145 milioane de euro asistența macro-financiară actuală (MFA) acordată Republicii Moldova, suma totală a asistenței MFA atingând astfel 295 milioane de euro. Cu această propunere, Comisia este alături de Republica Moldova pe măsură ce țara continuă să implementeze programul său de reforme, confruntându-se concomitent cu efectele negative ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, luptând cu criza energetică și găzduind un număr mare de refugiați din Ucraina. Propunerea de astăzi urmează anunțul efectuat de Președinta von der Leyen în timpul vizitei sale la Chișinău din noiembrie 2022 privind asistența financiară suplimentară Republicii Moldova.

Scopul asistenței suplimentare este de a oferi în continuare sprijin Republicii Moldova, a cărei economie a fost afectată grav de consecințele invaziei Rusiei în Ucraina, precum și de criza energetică de proporții în derulare din luna octombrie 2021.

Sporirea asistenței MFA va ajuta țara să acopere în anul 2023 o parte din necesitățile sale de finanțare suplimentare, să sprijine stabilitatea macro-economică și să asigure continuarea reformelor. Propunerea de astăzi vine în susținerea programului în derulare al Fondului Monetar Internațional.

Cele două debursări suplimentare în cadrul sporirii asistenței MFA vor fi condiționate în mod strict de atingerea unui progres satisfăcător în cadrul programului Fondului Monetar Internațional și de implementarea noilor condiții de politici ce urmează să fie agreate între Moldova și UE și incluse în Memorandumul de acord existent. Aceste condiții urmează să abordeze unele deficiențe apărute în ultimii ani în economia Republicii Moldova și în sistemul de guvernanță economică, precum și în alte domenii cheie, inclusiv buna guvernare și combaterea corupției, asigurarea supremației legii și securității energetice. Condițiile vor completa angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul programului agreat cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială, precum și cu operațiunile de sprijin bugetar oferit de UE, Acordul de asociere și totalitatea obiectivelor trasate în relația UE-Moldova, oferind în continuare sprijin parcursului european al Republicii Moldova.

Din suma adițională de aproape 145 milioane de euro, circa 45 milioane de euro vor fi acordate sub formă de granturi, iar 100 milioane de euro – sub formă de împrumuturi în condiții favorabile de finanțare. Suma urmează să fie debursată în două rate suplimentare planificate pentru trimetrele III și IV 2023, sub rezerva îndeplinirii condițiilor de politici.

Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei, a menționat: “Suntem solidari cu Republica Moldova întrucât undele de șoc ale războiului brutal inițiat de Rusia continuă să afecteze țara. Astăzi noi propunem să completăm asistență macro-financiară acordată Republicii Moldova cu 145 milioane de euro. Astfel vom susține economia țării și securitatea energetică a acesteia.”

Pași următori

Acum urmează ca Parlamentul European și Consiliul să examineze și să adopte propunerea de a spori asistența macro-financiară actuală acordată Republicii Moldova. Fiind adoptată, propunerea va intra în vigoare și vor fi efectuate debursările.

Context

Asistența macro-financiară actuală face parte din angajamentul mai amplu al UE în raport cu partenerii de vecinătate și din țările aflate în procesul de aderare, fiind destinată în calitate de instrument excepțional de răspuns la criză. Acest instrument este disponibil pentru partenerii de vecinătate și din țările implicate în procesul de aderare la UE care se confruntă cu probleme majore legate de balanța de plăți, demonstrând solidaritatea UE cu acești parteneri și sprijinul politicilor eficiente într-o perioadă de criză fără precedent.

Asistența MFA are ca obiectiv să completeze programul în derulare al Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, aprobat la 20 decembrie 2021 și amplificat în luna mai 2022.

Relațiile UE – Republica Moldova

Relațiile UE cu Republica Moldova se bazează pe Acordul de asociere UE-RM, inclusiv pe Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător (semnat la 27 iunie 2014 și pus în aplicare deplină la 1 iulie 2016), care asigură o asociere politică și integrare economică mai robustă între UE și Republica Moldova. La 23 iunie 2022, Conciliul European a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și i-a acordat statutul de țară candidată la aderarea la UE.

Moldova beneficiază de MFA actuală care a intrat in vigoare la 18 iulie 2022.  

Pentru mai multe informații:

Asistența macro-financiară 

Asistența macro-financiară acordată Republicii Moldova