Skip to main content

UE și Banca Mondială creează o nouă facilitate pentru consolidarea capacității de protecție civilă în Europa, inclusiv în Republica Moldova,  Georgia și Ucraina

EU and World Bank create new facility to strengthen capacity of civil protection in Europe, including Georgia, Moldova and Ukraine

La 29 februarie, Comisia Europeană a lansat un nou instrument de sprijin financiar pentru a îmbunătăți prevenirea și pregătirea pentru dezastre în UE și în afara acesteia, inclusiv în Republica Moldova, Georgia și Ucraina.

Mecanismul de finanțare a asistenței tehnice pentru prevenirea și pregătirea pentru dezastre (TAFF) face parte din Mecanismul de Protecție Civilă al UE (UCPM). Acest mecanism sprijină proiecte, studii și cursuri de formare în domeniul rezilienței la dezastre și la schimbările climatice și promovează schimbul de cunoștințe între țări cu privire la gestionarea riscului de dezastre. 

Banca Mondială va implementa activitățile cu finanțare din partea Comisiei Europene. TAFF are un pachet financiar inițial de 6 milioane de euro în 2024. Ca urmare a acestui instrument de finanțare, autoritățile de protecție civilă își vor spori capacitatea tehnică de prevenire a dezastrelor și vor fi mai bine echipate atunci când are loc un dezastru.

Printre țările eligibile se numără statele membre ale UE, statele participante la UCPM (inclusiv Republica Moldova și Ucraina), precum și Georgia și Kosovo, având în vedere eforturile actuale ale acestora de a adera la UCPM. 

Află mai multe

Comunicat de presă