Skip to main content

UE sprijină dezvoltarea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale din Republica Moldo va

Progresul tehnologic, care are loc în mod constant în cadrul comunității geo-spațiale de pe glob, solicită o îmbunătățire permanentă a infrastructurii tehnice, a abilităților și competențelor umane, precum și a proceselor de lucru din domeniu. Respectiv, activitatea din cadrul proiectului Twinning finanțat de UE „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” în martie și aprilie 2022 s-a axat pe discutarea și înțelegerea mai bună a proceselor de lucru cu datele spațiale, precum și pe promovarea bunelor practici adoptate în societatea europeană și internațională de informații geografice.

În acest context, au fost desfășurate câteva misiuni, având drept scop principal elaborarea fluxurilor de informații și procesarea datelor din cadrul entităților publice din Republica Moldova (care sunt atât producători, cât și utilizatori de date spațiale), precum și partajarea seturilor de date spațiale între instituțiile de stat și terțe părți.

În primul rând, au fost desfășurate câteva interviuri pentru a evalua situația curentă referitor la producerea, stocarea și procesarea datelor din cadrul organizațiilor de stat din Republica Moldova, iar experții din Croația și Polonia au explicat cum decurg procesele sus menționate în țările lor și au oferit recomandări corespunzătoare pentru îmbunătățiri.

În al doilea rând, experții au acordat asistență la dezvoltarea din prezent a Geoportalului INDS de Metadate, pe care Agenția Relații Funciare și Cadastru din R. Moldova (principala organizație beneficiară) îl implementează la moment. Suportul din partea experților Twinning va fi asigurat pe toată durata procesului de dezvoltare a Geoportalului.

La tematica partajării datelor spațiale și serviciilor aferente, care reprezintă scopul principal și obiectivul final al implementării infrastructurii naționale de date spațiale în țara noastră, experții din statele membre UE au elaborat două tipuri de protocoale tehnice operaționale (de acces și de schimb) pentru partajarea datelor, care vor fi parte integrală a Acordului inter-instituțional de partajare a datelor. Suplimentar, diverse scenarii de reguli de partajare a datelor (denumite și „licențe” în statele membre UE) au fost elaborate și partajate cu colegii de la ARFC. Pe viitor, ARFC urmează să identifice cele mai bune reguli de partajare a datelor, care se vor potrivi cel mai bine fiecărui set de date sau serviciu din gestiune, precum și să încurajeze toate părțile interesate din cadrul Infrastructurii Naționale de Date Spațiale să aplice această practică de „licențiere” a propriilor resurse spațiale.