Skip to main content

UE va oferi sprijin financiar Republicii Moldova pentru proiecte de mediu și de acțiuni climatice în cadrul Programului „LIFE”

Comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevicius, a semnat pe 26 noiembrie 2022 cu prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, Acordul privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice „LIFE” (în continuare – LIFE). 

LIFE este singurul program al Uniunii Europene dedicat exclusiv mediului, care are obiectivul de a contribui la tranziția către o economie durabilă și eficientă, bazată pe surse regenerabile de energie și pe principiile economiei circulare, precum și pentru protejarea naturii, îmbunătățirea calității aerului și a apei și la intensificarea epurării apelor reziduale.

LIFE include inițiativele și proiectele Uniunii Europene pentru cercetare, inovare și programele de finanțare la scară largă.

În iulie 2022, Comisia a lansat negocierile privind asocierea la LIFE cu mai multe țări din afara UE, inclusiv cu Republica Moldova, care permit acestor țări să se alăture programului prin acorduri bilaterale de asociere. Aderarea la LIFE va ajuta Republica Moldova să promoveze tehnici, abordări și bune practici inovatoare de mediu și climă care vor contribui la o economie circulară, rezilientă la schimbările climatice și care protejează și restaurează natura.

Prin participarea la Programul LIFE, Republica Moldova va putea beneficia de finanțarea mai multor proiecte, care se referă la biodiversitate, economie circulară, tranziție către energia curată, precum și atenuarea și adaptarea la climă. Propunerile de proiecte vor putea fi depuse de entitățile publice, întreprinderile private, ONG-uri sau organizații ale societății civile.

Bugetul total al programului LIFE pentru 2021-2027 – 5,4 miliarde EUR. Acesta a cofinanțat peste 5.800 de proiecte în întreaga UE și nu numai.

După semnarea Acordului LIFE, oficialii au participat la acțiunea de plantare de 12 arțari, simbolizând drapelul Uniunii Europene, în Grădina Botanică din mun. Chișinău. Prin această acțiune, Comisarul European pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevicius, și-a manifestat solidaritatea cu inițiativa „Plantează-ți Viitorul” – campanie de înverzire a Moldovei, derulată sub egida autorităților de stat din țară.

Mai multe informații despre Programul UE pentru mediu și politici climatice LIFE pot fi accesate la următorul link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/programme-environment-and-climate-action-life_ro