Skip to main content

UN NOU MANDAT PENTRU PROIECTUL FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ „CONVENŢIA PRIMARILOR – EST”

Comisia Europeană a încredințat echipei proiectului Convenția Primarilor – Est (CoM-East) condusă de Asociația Autorităților Locale din Europa „Energy Cities”, în parteneriat cu organizații din Ucraina, Moldova, Belarus, Armenia, Georgia, Azerbaidjan, un mandat de conducere a secretariatului pentru Convenția Primarilor în Țările Parteneriatului Estic pentru următorii patru ani.

Scopul proiectului este de a susține autoritățile publice locale semnatare ale Convenției Primarilor în demersurile acestora pentru ca (1) să-și realizeze angajamentele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe teritoriul lor, (2) să își sporească reziliența și să se pregătească pentru impacturile adverse ale schimbărilor climatice și (3) să abordeze sărăcia energetică ca o acțiune-cheie în condițiile de creștere a prețurilor la sursele energetice.

Pentru Republica Moldova AO AEER (Alianța pentru Eficiență Energetică şi Regenerabile) va servi drept punct de contact și serviciu de suport privind elaborarea și implementarea Planurilor de Acțiuni privind Energia Durabilă și Clima, stabilirea relațiilor, cooperare și schimburi de cunoștințe, activități de consolidare a capacităților cum ar fi programele de formare și de învățare reciprocă pe diverse teme (de ex. atenuare, adaptare, sărăcia energetică, guvernanța pe mai multe niveluri, atragerea de fonduri și instrumente de finanțare), comunicare, diseminare și promovarea celor mai bune practici și rezultatele Proiectului.