Skip to main content

Un nou studiu al EU4Climate evidențiază angajamentul țărilor din Parteneriatului Estic față de acțiunile climatice în cadrul COP 27

Analiza comparativă a strategiilor de dezvoltare pe termen lung cu emisii reduse a țărilor din Parteneriatul Estic (PE) a fost prezentată astăzi, la un eveniment organizat în contextul COP 27, găzduit de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

La nivel global, țările își unesc eforturile pentru a lua măsuri în vederea atingerii obiectivelor climatice colective ale lumii, convenite în temeiul Acordului de la Paris și al Convenției-Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (CONUSC). La nivel local, Strategiile de dezvoltare cu emisii reduse pe termen lung (LT-LEDS) sunt, însă, unul dintre exercițiile-cheie de planificare pentru implementarea contribuțiilor naționale determinate (CND).

Susținerea partenerilor noștri estici să atenueze schimbările climatice și să avanseze către neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon este o prioritate clară pentru UE”, a declarat Lawrence Meredith, Directorul pentru Vecinătatea estică a UE și consolidarea instituțiilor, din cadrul Directoratului General pentru Vecinătate și Extindere (DG NEAR) al Comisiei Europene. „Prin programul regional EU4Climate, facilităm acest proces, ajutând țările partenere să elaboreze strategii de dezvoltare cu emisii reduse, care sunt baza necesară pentru construirea unei economii eficiente din punctul de vedere al resurselor, cu emisii reduse și rezistente la schimbările climatice”, a adăugat el.

În studiul comparativ accentul este pus pe obiectivele stabilite în proiectele LEDS, în special pe obiectivele CND suplimentare privind adaptarea și egalitatea de gen, precum și pe rolul UE în susținerea regiunii în sporirea ambiției pe termen lung în țările Parteneriatului Estic. Armenia și Georgia afirmă că neutralitatea climatică este obiectivul național stabilit pentru anul 2050. Politica energetică sensibilă la dimensiunea de gen din Azerbaidjan privind utilizarea energiei hidro, a energiei solare și eoliene, dar și politicile privind eficiența energetică încurajează femeile și stimulează creșterea bunăstării, a egalității de gen și a justiției sociale. În Moldova, LEDS acoperă perioada până în 2030 și stabilește planul de acțiuni pentru implementarea CND2. În context, trebuie de menționat că ținta CND2 a Moldovei pentru 2030 conține cele mai mari ambiții. Totodată, strategia Ucrainei este de a atinge neutralitatea climatică până în anul 2060.

EU4Climate ajută guvernele din cele șase țări partenere din estul UE (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) să ia măsuri împotriva schimbărilor climatice și în favoarea unei economii cu emisii reduse și rezistentă la schimbările climatice. Finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de PNUD, EU4Climate sprijină țările în implementarea Acordului de la Paris și îmbunătățirea politicilor și legislației în domeniul climei, cu ambiția de a limita impactul schimbărilor climatice asupra vieții cetățenilor și de a-i face mai rezilienți la acestea.