Skip to main content

UNIUNEA EUROPEANĂ A LANSAT UN NOU APEL DE GRANTURI PENTRU GRUPURILE DE ACŢIUNE LOCALĂ DIN CAHUL ȘI UNGHENI

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF, a lansat în data de 24 Februarie 2022 apelul de granturi pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din Ungheni și Cahul, care vor veni cu proiecte și inițiative de dezvoltare a zonelor rurale și de creare de noi locuri de muncă. În acest an, două GAL-uri vor beneficia de asistență nerambursabilă în valoare de maxim 50.000 euro fiecare, acordată din fonduri europene. Propunerile, care urmează să fie prezentate în cadrul acestui apel, trebuie să includă activități care vor fi realizate în decurs de 12 luni de la data semnării acordului de grant.

Solicitanţi de finanţare trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

◊ Propunerea să fie depusă de un GAL din care fac parte comunitățile rurale din raioanele Cahul sau Ungheni;

◊ Să fie depusă o singură propunere de proiect;

◊ Propunerea de proiect să implice costuri administrative, care reprezintă până la 20% din buget, plafonul maxim fiind de 7.000 euro;

◊ Propunerea de proiect să prevadă contribuția obligatorie – cel puțin 20% din bugetul total;

◊ Bugetul solicitat de la Program să nu depășească 50.000 euro per propunere de proiect;

◊ Prioritățile indicate în propunerea de proiect sunt incluse în Planul Strategic de Acțiuni al GAL sau sunt relevante pentru abordarea impactului COVID-19;

◊ Cel puțin 30% din suma solicitată pentru finanțare să fie destinată implementării măsurilor de susținere a dezvoltării economice și creării locurilor de muncă locale în zonele rurale din Ungheni și Cahul;

◊ Cel puțin 50% din beneficiarii finali să fie locuitori din comunitățile rurale ale raioanelor Ungheni sau Cahul.

Participanții la concurs care vor întruni toate criteriile de eligibilitate vor fi admişi în următoarea etapă de evaluare. Condițiile detaliate ale concursului şi Ghidul de depunere a dosarului pot fi accesate aici.

Dosarele de participare la concurs urmează a fi expediate până pe 29 aprilie 2022 pe adresa de e-mail natalia.lipca@undp.org, cu titlul „EU4MD: Regiuni-cheie. Programul de Granturi Mici pentru GAL-uri, ediția 2022”. Fiecare solicitant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii dosarului și un număr de înregistrare.

În 2020, la prima ediție a apelului de granturi, patru GAL-uri au beneficiat de asistență în valoare totală de 200 000 euro, fonduri europene, investite în proiecte de dezvoltare comunitară şi de creare de noi locuri de muncă în satele din regiunile Cahul şi Ungheni.

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 milioane de euro și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).