Skip to main content

UNIUNEA EUROPEANĂ CONTINUĂ SĂ OFERE SPRIJIN AGENŢIEI RELAŢII FUNCIARE ȘI CADASTRU DIN REPUBLICA MOLDOVA

Primele trei luni ale anului 2022 au fost pe cât de provocatoare, pe atât de productive pentru proiectul Twinning finanțat de UE pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) a Republicii Moldova “Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova în conformitate cu standardele UE”. În această perioadă de raportare, proiectul Twinning și-a desfășurat cea de-a 6-a reuniune a Comitetului de Guvernare și a realizat un număr mare de misiuni pe termen scurt în toate componentele proiectului.

Experții proiectului și-au concentrat eforturile pe elaborarea diferitor tipuri de licențe necesare pentru partajarea datelor spațiale, care ar fi aplicabile în cadrul infrastructurii naționale de date spațiale (în continuare – INDS) din Republica Moldova. Totodată, s-a vizat activitatea de revizuire a cadrului instituțional al INDS și emitere de recomandări, menite să îmbunătățească activitatea Consiliului INDS și a Grupurilor de Lucru tematice.

Totodată, în baza experienței și a bunelor practici din statele membre UE, a fost elaborată o metodologie de identificare a beneficiilor INDS. Această metodologie a fost aplicată în continuare în cadrul mai multor interviuri și discuții cu instituțiile INDS în Republica Moldova (în total 11 instituții). Scopul acestei sarcini a fost de a detecta beneficiile care rezultă din implementarea INDS în Republica Moldova, atât din perspectiva producătorului de date, cât și din rolul utilizatorului de date.

Nu în ultimul rând, au fost efectuate lucrări pregătitoare și discuții axate pe serviciile guvernamentale care urmează să fie integrate cu noul Geoportal INDS. În paralel, experți din Croația și din Regatul Țărilor de Jos au elaborat un plan la nivel înalt pentru armonizarea datelor spațiale existente în țară, cu recomandări specifice privind criteriile și prioritățile care trebuie luate în considerare la începerea acestui proces imens de armonizare a seturilor de date spațiale.

În același timp, în urma discuțiilor cu Centrul de Excelență în Construcții și Colegiul de Ecologie și cu Universitatea de Stat din Tiraspol, experții au analizat programele lor educaționale din domeniul INDS. Experiența croată și poloneză a fost împărtășită cu personalul didactic, astfel încât în cadrul acestei activități au fost oferite recomandări pentru contribuția personalului ARFC la programele educaționale la un total de trei universități și două colegii din Republica Moldova, care oferă cursuri în domeniul temelor principale ale proiectului.