Skip to main content

UNIUNEA EUROPEANĂ FURNIZEAZĂ ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE MODERNE PENTRU A OPERA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI DURABILITATE SISTEMUL MODERN DE CANALIZARE DIN CANTEMIR

În cadrul proiectului Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM), finanțat de Uniunea Europeană și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, construcția sistemului de canalizare din Cantemir este finalizată și testată în paralel.

Sistemul este operațional din august 2021. Sistemul va deveni pe deplin funcțional și transmis în gestiune în perioada septembrie-octombrie 2021.

Mai mult, operatorul de apă are în gestiune aproximativ 20 km conducte de canalizare instalate subteran și necesită inspecții adecvate și regulate. Întreținerea, funcționarea și chiar extinderea viitoare a acestor conducte este fundamentală pentru dezvoltarea orașului Cantemir. În sprijinirea acestor activități, un buldoexcavator JCB 4CX Sitemaster în valoare de 90.000 de euro a fost oferit operatorului de apă „Apă Canal Cantemir” pentru îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă și de colectare a apelor uzate din orașul Cantemir. Donația a avut loc la Cantemir cu participarea reprezentanților Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) și autorităților publice din Cantemir.

Prezentă la predare, doamna Mia Dubois-Boussaid, Atașat – Manager de proiect, a menționat

„Proiectul Dezvoltarea Zonelor Rurale din Moldova (numit DevRAM) este în curs de finalizare și oferă deja un sistem de canalizare sigur și modern. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare cu un angajament puternic din partea autorităților locale și centrale și a cetățenilor din Cantemir. Mai mult, operatorul Apă Canal Cantemir are deja personalul necesar iar astăzi este echipat cu un buldoexcavator nou pentru a opera în mod durabil sistemul de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Cantemir. Acest proiect are o importanță strategică pentru orașul Cantemir și va avea ca rezultat un mediu sigur de eliminare a apelor uzate. Noua stație de epurare asigură că apele uzate sunt tratate corespunzător și deversate în siguranță, îmbunătățind astfel igiena și evitând riscurile pentru sănătate, oprind în același timp poluarea solului și a apelor subterane.”

De asemenea, operatorul Apă Canal Cantemir beneficiază de programul de instruire la locul de muncă pentru o funcționare și întreținere adecvată și durabilă a Stației de epurare a apelor uzate de la consultanți, companie de construcții și furnizori.

Dr. Gunther Zimmer, Consilier și Șef al biroului de Coordonare al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova, a menţionat „Acest proiect creează un mediu sigur de evacuare a apelor uzate pentru aproximativ 5.000 de oameni din Cantemir. Oamenii din Cantemir beneficiază de această infrastructură publică modernă și fundamentală. Începând cu 1 iulie 2021, Stația de epurare a apelor uzate (stația de epurare) este în mod de testare și 50% din gospodării sunt deja conectate la noul sistem de canalizare! Această măsură, care contribuie direct la sănătatea, igiena și aprovizionarea cu apă a populației, va fi disponibilă pentru locuitorii din Cantemir din septembrie 2021. Acest proiect finanțat de UE și ADA și alții vor contribui la implementarea obiectivelor strategice ale Moldovei în domeniile aprovizionării durabile cu apă, canalizării și epurării apelor uzate și implementarea celui de-al șaselea obiectiv de dezvoltare durabilă (ODD 6) – „Apă curată și canalizare pentru toți”.

Ceremonia finală de inaugurare a „Proiectului DevRAM Partea II – Sistemul de ape uzate” este prevăzută pentru 7 octombrie 2021. Bugetul total al proiectului DevRAM PARTEA II „Consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în zonele rurale, concentrându-se pe evacuarea sigură a apelor uzate în orașul Cantemir ” este de 8,7 milioane de euro, finanțat în comun de Uniunea Europeană și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

Autoritățile locale au reiterat importanța utilizării corespunzătoare a sistemului de canalizare. Cetățenii nu ar trebui să arunce obiecte interzise în sistemul de canalizare, cum ar fi țesuturi umede, scutece, articole din plastic și cauciuc. Eliminarea acestor articole poate bloca sistemul de canalizare și poate avea consecințe negative atât asupra consumatorilor, cât și asupra sistemului în sine.