Skip to main content

UNIUNEA EUROPEANĂ OFERĂ EUR 770 000 PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI PRIVAT DIN REGIUNILE CHEIE CAHUL ŞI UNGHENI

4 noiembrie 2020 – Asistenţă financiară în valoare de până la EUR 770 000 este oferită de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea sectorului privat din regiunile cheie Cahul şi Ungheni. Un program amplu de granturi destinat întreprinderilor existente, startup-urilor şi iniţiativelor de antreprenoriat social din ambele regiuni a fost lansat de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanţat de UE şi implementat de PNUD şi UNIC EF.

Astfel, 28 de companii din regiunile cheie Ungheni şi Cahul vor beneficia în acest an de granturi în valoare de EUR 15 000 – 30 000 fiecare. Asistenţa financiară va putea fi utilizată pentru achiziţionarea de echipamente, bunuri, lucrări şi servicii în scopul dezvoltării afacerii, creării de noi locuri de muncă şi sporirea atractivităţii regiunilor-cheie pentru noi investiţii. Programul de granturi va fi însoţit şi de activităţi de mentorat şi instruiri gratuite pentru a stimula cultura antreprenorială a regiunilor cheie. Condiţiile detaliate ale concursului şi formularele de aplicare sunt publicate pe paginile web www.eu4cahul.md, www.eu4ungheni.md. Termenul limită de depunere a dosarelor a fost 30 noiembrie 2020.

Antreprenorii din regiunile Ungheni şi Cahul au depus dosare la următoarele categorii:

Întreprinderile de stat sau companiile înfiinţate de APL nu sunt eligibile pentru acest concurs. Acesta este primul apel de granturi pentru antreprenorii din regiunile Cahul şi Ungheni organizat de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie. Următorul apel destinat sectorului privat din regiunile-cheie va fi lansat în 2021. Valoarea totală a granturilor destinate mediului de afaceri din regiunile Cahul şi Ungheni ce vor fi oferite în perioada 2020-2024 în cadrul Programului este de aproximativ EUR 1,7 milioane.

***

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susţine dezvoltarea social-economicăinteligentă, incluzivă şi durabilă în regiunile Cahul şi Ungheni, pentru a asigura cetăţeniloro calitate mai bună a vieţii. Programul are un buget total de EUR 23 milioane, este finanţatde Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Mai multe detalii despre activităţile Programului în regiunile Cahul şi Ungheni găsiţi pe www.eu4cahul.md şi www.eu4ungheni.md