Skip to main content

Uniunea Europeană promovează respectarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologi

La începutul lunii aprilie curent a fost organizată Conferința internațională de totalizare a proiectului finanțat de Uniunea Europeană  „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”. Conferința a reunit experți naționali și internaționali în domeniul incluziunii, dar și actori cheie pentru implementarea proiectului, precum și   persoane cu dizabilități care au locuit în instituții rezidențiale, iar acum trăiesc în comunitate.

Activitățile proiectului au fost orientate pe sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități despre drepturile lor, consolidarea capacităților organizațiilor societății civile în vederea promovării și monitorizării implementării Convenției cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și combaterea discriminării. Astfel proiectul, în valoare de 368 118 Euro, a promovat incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități bazată pe drepturi și șanse egale.

Unul dintre cele mai importante rezultate este dezvoltarea Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități “Linia Fierbinte – 080010808” care a recepționat timp de doi ani circa  3014 apeluri.

Peste 3000 de persoane au fost informate despre drepturile persoanelor cu dizabilități. 32 de organizații ale societății civile au fost capacitate și implicate în promovarea și monitorizarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Șase organizații locale au beneficiat de granturi mici pentru a implementa proiecte în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și combaterii discriminării.

Proiectul „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic” este implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).

Persoana de contact proiectul UE: Nelea Panfil, Coordonator de proiect.

E-mail: npanfil@keystonehumanservices.org    

Persoana de contact Delegația Uniunii Europene: Victoria NeagaEmail: Victoria.NEAGA@eeas.europa.eu