Skip to main content

UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGROALIMENTAR PRIN INTEGRAREA ÎN LANȚURILE VALORICE INTERNE ȘI GLOBALE, ÎN SPECIAL ÎN SECTORUL SOIEI

PARTEA I a proiectului DevRAM se concentrează pe creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorul soiei. Acest lucru poate duce la creșterea exportului de soia și produse din soia produsă în Moldova, în special cele fără OMG. Dezvoltarea lanțurilor valorice în sectorul soia soia înseamnă dezvoltarea unor sisteme agricole și alimentare bune care să aducă beneficii economice, ecologice și sociale mari. Uniunea Europeană finanțează proiectul cu aproximativ 3 milioane de euro.

Pe data de 30 iunie 2021, a avut loc evenimentul de încheiere a proiectului finanțat de UE „DevRAM”, Partea I. „Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorului culturii de soia”.

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană și implementat în perioada aprilie 2018- august 2021 de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (AAD), în parteneriat cu Asociația Donau Soja din Austria și Centrul Educațional Pro Didactica și în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului au fost trecute în revistă principalele activități, realizări și impactul proiectului; au fost împărtășite experiențele și lecțiile învățate de părțile interesate și beneficiari, modul în care acestea vor avea impact asupra activității lor viitoare și a fost încurajată cooperarea și asocierea între părțile interesate, contribuind la sustenabilitatea proiectului. La evenimentul organizat pe câmpul demonstrativ de soia al Institutului de cercetare a culturilor de câmp „Selecția” din Bălți, au participat reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ai Ambasadei Austriei în Republica Moldova și ai Agenției Austriece pentru Dezvoltare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Sportului, Institutele de cercetare, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, participanți la lanțul valoric al soiei, colegii tehnice agroalimentare, parteneri de dezvoltare, etc.

În ultimii trei ani și jumătate, cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul proiectului DevRAM Partea I, instituțiile moldovenești de cercetare au participat la 8 evenimente internaționale de cercetare și dezvoltare sau AKIS și au beneficiat de echipamente moderne, sporindu-și capacitățile de a furniza piața cu soiuri noi de soia și tehnici de producție mai eficiente. 13 producători moldoveni de soia și un comerciant (Prograin Organic Moldova) au fost certificați conform standardului Donau Soja și o companie moldovenească de prelucrare a soiei (Angromix77) a fost certificată conform standardului „Produs fără-OMG”, punând la dispoziția consumatorilor moldoveni primele produse locale de soia certificate. În plus, Republica Moldova a reușit să acceseze o nouă destinație pe piața europeană, proiectul facilitând exportul soiei ecologice în Spania.

În cadrul proiectului a fost evaluat cadrul de reglementare al biosecurității din Republica Moldova și a fost elaborat Planul Național de Acțiune pentru Dezvoltarea Producției de Soia, integrat în Strategia Națională de Dezvoltare a Agriculturii. Instituțiile de cercetare și dezvoltare agricole din Moldova au semnat trei acorduri de cooperare cu omologii lor din Bulgaria, Serbia și România. Activitățile proiectului au dus, de asemenea, la organizarea a 19 câmpuri demo de soia și la 3 vizite de studiu pentru producătorii moldoveni. Au fost organizate 30 de evenimente de diseminare a celor mai bune practici și 12 ateliere publice pentru fermieri, producători și părți interesate, la care au beneficiat de instruire peste 738 de persoane, 4.000 kg de soia au fost donate și două manuale cu cele mai bune practice de cultivare a soiei au fost publicate.

Instituțiile de învățământ profesional tehnic agricol și-au consolidat capacitatea organizațională, au pregătit managerii și profesorii pentru a face față mai bine nevoilor pieței și să stabilească legătura dintre colegii și comunitatea de afaceri.

Сele mai importante rezultate ale proiectului pe această dimensiune, cu impact major și de durată asupra beneficiarilor din șapte școli-pilot, dar și din celelalte 12 instituții de învățământ profesional tehnic agricol, sunt: elaborarea și validarea a 8 standarde ocupaționale și a 8 standarde de calificare, inclusiv curricula „Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” și „Agricultură ecologică”; circa 600 de participări ale cadrelor manageriale și didactice la programe de formare continuă; dotarea cu mobilier și echipament a 2 secții de formare continuă (Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul și Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificația din Stăuceni) și a 7 săli de instruire practică; elaborarea și lansarea de programe de formare continuă a adulților; crearea a 7 tururi virtuale și a 11 pagini web ale instituțiilor agricole; elaborarea a 15 planuri de afaceri, inclusiv 5 implementate cu sprijinul financiar al proiectului; participarea a peste 200 de elevi și cadre didactice la expoziții naționale și internaționale etc.