Skip to main content

A fost creată pagina www.stoptorture.md dedicată combaterii torturii și a relelor tratamente cu suportul UE

Tortura continuă să fie subiect important de discuţii în Republica Moldova. În Raportul „Drepturile Omului” al Departamentului de Stat al SUA din 2019 sunt descrise cazuri de tortură, precum și tratament inuman și degradant, în principal în penitenciare și unităţi de psihiatrie, precum și în centrele de izolare ale poliţiei, în special în secţiile de poliţie din regiuni. În prima jumătate a anului 2019, Procuratura Generală a înregistrat 456 de cereri cu alegaţii de tortură şi tratament inuman, un număr mult mai mare decât în anul precedent. 

În scopul combaterii fenomenului torturii, Institutul pentru Democraţie, cu susţinerea Uniunii Europene, implementează cu succes proiectul „Toţi împreună vom spune NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”. În cadrul proiectului a fost creată pagina web dedicată combaterii torturii şi a tratamentului inuman şi degradant: www.StopTorture.md

Pagina web a fost creată pentru a informa societatea, inclusiv victimele torturii şi familiile lor, referitor la inadmisibilitatea torturii şi necesitatea de a acţiona împotriva acestui fenomen.

Aici pot fi găsite informaţii referitor la legislaţia naţională şi internaţională cu referinţă la combaterea torturii, informaţii referitor la acţiunile clare care ar trebui să le întreprindă o persoană ce pretinde că a fost supusă actelor de tortură, tratament inuman sau rele tratamente, precum şi unde ar putea să se adreseze după asistenţă.

Pagina web conţine detalii referitor la serviciile oferite în cadrul centrelor de asistenţă juridică, psihologică şi de reabilitare a victimelor torturii din Comrat, Tiraspol şi Chişinău și despre profilul beneficiarului acestor Centre: cine poate să se adreseze şi care este asistenţa de care pot beneficia. transport din Republica Moldova ”.