Skip to main content

Angajații Ministerului Economiei și Infrastructurii și ai Agenției Naționale pentru Transport Rutier au fost instruiți pe teme cheie de siguranță rutieră

Sesiunea de instruire de 3 zile „Introducere în managementul siguranței infrastructurii rutiere și principiile siguranței sistemului (în conformitate cu Directiva UE 2008/96 / CE)” a avut ca scop prezentarea către participanți a principalelor aspecte legate de siguranța infrastructurii rutiere pe baza celor mai bune practici UE ce au condus la un nivel ridicat de siguranță rutieră în țările în care sunt folosite. Stagiarii au învățat cum să îmbunătățească abordarea privind construirea unui concept de sistem care să ducă la număr semnificativ redus de accidente rutiere şi implicit la scăderea cazurilor de mortalitate și de rănire. Alte subiecte includ îmbunătățirea Strategiei Naţionale de Siguranță Rutieră. De asemenea, participanții au discutat despre managementul siguranței infrastructurii rutiere în conformitate cu Directiva 2008/96 / CE a UE, bune practici și modalități de îmbunătățire a auditului siguranței rutiere în Republica Moldova.

Obiectivul principal al proiectului de asistenţă tehnică cu o durată de 18 luni finanţat de Uniunea Europeană „Sprijinirea reformei sectorului transporturilor în Republica Moldova” este de a contribui la reforma sectorului de transport în conformitate cu capitolul privind transporturile din Acordul de Asociere UE-Moldova. Asistența tehnică și serviciile de consolidare a capacității instituţionale contribuie la armonizarea legislației și a dezvoltării de politici în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în sectorul de transport de către Republica Moldova.

Persoane de contact

Mia DUBOIS-BOUSSAID Vesselin SIAROV

Manager Proiect, Delegația UE Team Leader de Proiect

Mia.DUBOIS-BOUSSAID@eeas.europa.eu vsiarov@avensa.ro