Skip to main content

Atelier dedicat Raportului privind executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și administrativă din Republica Moldova

La 13 august 2020, în cadrul proiectului „Sprijin pentru consolidarea în continuare a eficienței și a calității sistemului judiciar în Republica Moldova” („Proiectul CEPEJ”), care face parte din Parteneriatul Consiliului Europei și European Uniunea pentru bună guvernare în țările parteneriatului estic 2019-2021 (PGG II), a fost organizat un atelier pentru a discuta Raportul privind executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și administrativă din Republica Moldova.

Activitatea s-a desfășurat cu participarea reprezentanților Ministerului Justiției, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, partenerilor de dezvoltare, precum și experților internaționali CEPEJ și consultanților locali.

Raportul, care este rezultatul misiunii de constatare și schimb de experiență a experților CEPEJ, care a avut loc în 2-3 martie a acestui an, descrie rezultatele analizei problemelor generale legate de eficiența și calitatea sistemului de aplicare și subliniază deficiențele specifice aferente, precum și oferă recomandări importante de îmbunătățire.

Recomandările principale ale raportului s-au referit la necesitatea implementării indicatorilor-cheie de performanță în activitatea executorilor și a sistemului de executare în ansamblu, implementarea registrelor de proceduri de executare și a sistemelor de gestionare a dosarelor, precum și a altor soluții IT în diferite aspecte ale serviciilor de executare, cum ar fi E-Licitație, care ar îmbunătăți semnificativ calitatea și rapiditatea serviciilor de executare.

Participanții au convenit asupra recomandărilor propuse, precum și asupra următoarelor etape care trebuie luate pentru atingerea obiectivelor proiectului, în special în contextul îmbunătățirii comunicării pentru a ajunge la un consens cu privire la cele mai eficiente soluții IT pentru sistemul de aplicare.