Skip to main content

CU SUPORTUL UNIUNII EUROPENE VOR FI ÎMBUNĂTĂŢITE SERVICIILE DE CANTINĂ DE AJUTOR SOCIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În luna ianuarie 2022, a demarat proiectul „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanţat de Uniunea Europeană, cofinanţat și implementat de IP ,,Keystone Moldova’’, AO ,,Concordia. Proiecte Sociale’’ și IRMS ,,Diaconia’’. Acesta urmărește îmbunătăţirea prestării serviciilor de cantină de ajutor social din Republica Moldova și extinderea accesului la servicii persoanelor din grupuri vulnerabile.

Proiectul își propune să încurajeze implicarea activă a organizațiilor societății civile (OSC) în dialogul politic în scopul îmbunătățirii cadrului normativ care reglementează activitatea serviciilor de cantină de ajutor social. În acest sens, la începutul lunii martie 2022, cele 3 organizații neguvernamentale au semnat două Memorandumuri de colaborare: cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și cu Ministerul Mediului. În baza Memorandumurilor, organizațiile vor oferi în următorii trei ani asistență tehnică autorităților publice centrale în scopul îmbunătățirii cadrului legal care reglementează activitatea serviciilor de cantină de ajutor social și a dezvoltării unui cadru normativ eficient pentru reglementarea unui mecanism inovator de donare și redistribuire a surplusului de alimente prin intermediul Băncii de Alimente.

Astfel, pe parcursul proiectului vor fi consolidate capacitățile Băncii de Alimente ca mecanism național de prevenire a risipei alimentare ce va asigura colectarea, depozitarea și redistribuirea surplusului alimentar către serviciile sociale ce sprijină grupuri vulnerabile, crescând astfel accesul la alimente a persoanelor afectate de sărăcia alimentară. În mod complementar, va fi extinsă rețeaua de beneficiari ai Băncii de Alimente prin crearea de noi parteneriate cu furnizori de produse alimentare, OSC-uri, servicii de cantină socială și cu alți prestatori de servicii sociale din întreaga țară.

Totodată, va fi îmbunătățită infrastructura și asigurată financiar activitatea a cinci servicii de cantină socială furnizate de A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale”, iar personalul cantinelor va beneficia de un program de instruiri.

Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2024, iar valoarea totală a acestuia este de 1.327.609 euro.